Select Language

вторник, 13 октомври 2009 г.

Митът за неутралността и образованието


Строежът на кочината
Има една история за ловец, който година след година непрекъснато носил на пазара големи количества глиганско месо. Никой не разбирал как го прави. Накрая, на неговото смъртно легло, някои от неговите приятели го попитали как го е правил.
“Това изискваше голямо планиране. Първо, поставях хранилки. Възрастните глигани не се приближаваха в началото, но младите идваха и душеха наоколо, и накрая започваха да ядат. Оставях ги да правят това в продължение на месец. Дори и старите глигани започваха да се присъединяват към по-младите на хранилката. Тогава аз построявах ограда зад хранилката. Това ги плашеше в началото, но те откриваха, че е по-лесно да ядат тук, отколкото сами да търсят храна, така че се връщаха. Тогава построявах втора ограда ……. Отнемаше им известно време за да свикнат с това, но накрая свикваха. После правех третата страна и накрая задната страна. Поставях голяма врата на тази последна част от оградата и беше винаги широко отворена. Тя беше на панти. Глиганите продължаваха да идват. Все пак това беше безплатна храна за всички до един. Когато достатъчно от тях влизаха за своята безплатна храна, аз просто затварях вратата. Останалото е лесно.”
Точно това е стратегията, използвана от мразещите Бога хуманисти срещу християните. Безплатната храна се нарича “безплатно образование.” Но хуманистите са дори по-умни от ловеца. Те карат възрастните християни глигани да плащат за ограждането и за хуманистичната помия в хранилките. Тази система се нарича данъчно облагане. Късогледите прасета плащат за клането на своите собствени деца. Прасетата обичат своята безплатна помия, дори когато тя не е безплатна. Предупредете ги, че помията в хранилките е примка за техните прасенца, и ще чуете доста грубо квичене. Ще си създадете много врагове.
Митът за неутралността
Коя е била най-успешната лъжа в историята на християнството? Не може да има съмнение в това отношение, това е митът за неутралността. Този мит е възпирал християните от развиването на ясно формулирани и изключително библейски отговори на своите проблеми в продължение на две хиляди години. Поколение след поколение те са се обръщали към гръцката, римската и съвременната философия и институции, с предположението, че Бог и Сатана, доброто и злото, християните и нехристияните споделят определени основни вярвания, или поне споделят определени схващания за света около тях. Но истината е , че те не ги споделят. Всеки факт е тълкуван факт. Дяволът тълкува света по свой начин, докато Бог го тълкува по друг начин. Сатана гледа на този свят като законно негов, а не на Бога; Бог гледа на него като законно негов, а не на Сатана. Не може да има помиряване между тези два възгледа. Всички опити за помиряването им неизбежно водят до сатанинския възглед: че Бог няма право да ни каже как да тълкуваме Неговия свят.
Няма неутралност. Може да има безразличие. Някой може да не се интересува кой спортен отбор печели играта, но той не може да бъде неутрален за това чие творение е направило играта възможна. Неутралността е най-успешния мит на дявола. Той го използва върху Ева. Той я склони да стане неутрален експериментатор. Тя би могла да изпита Божието Слово, за да види дали ще умре или не в деня, когато изяде плода. “Просто неутрален научен експеримент”, подметна дяволът. “Какво ще загубиш?” Отговорът е всичко.
Съвременната институция, която е съзнателно изградена от гледна точка на мита за неутралността е “общественото” училище, т.е. държавното училище, т.е. финансираното от данъци училище. Неговата законова основа е митът за неутралността. Никакви религиозни или сектантски схващания не трябва да се преподават в държавното училище, защото хората с много различни религиозни вярвания са заставени от закона да го поддържат финансово. Разходите на парите от данъците се предполага, че са неутрални, не религиозни разходи.
Целият този разговор за неутрално образование е чиста глупост. Вие не можете да преподавате без основни схващания за истинско и лъжливо. Наречете една идея лъжлива - еволюирането на вселената от случайна материя, която е експлодирала с голям взрив преди 15 милиарда години - и вие сте атакували дълбоките религиозни убеждения на някои данъкоплатци. Наречете друга идея истина - еволюцията на човека от по-низши животни, например - и вие сте атакували дълбоко вярваните религиозни възгледи на друг данъкоплатец. Вие използвате неговите пари за да промените доктрините в главите на неговите деца с идеи, които той презира. Без изключение, най-големите жертви днес са консервативните християни, чиито деца са под предумишлените религиозни и интелектуални атаки на данъчно-финансираните училища.
Защо християните са се съгласявали с това очевидно ограбване чрез злоупотреба с доверието им? Поради три причини:
На първо място защото те вече са приели мита за социалистическото образование, именно, че е морална и финансова отговорността на държавата да образова децата, а не морална и финансова отговорност на родителите.
Второ, християните искат своята религия, но не искат тя да им струва скъпо. Те отказват да дават десятък на църквата, но те с желание плащат „десятък” (и то много повече от десет процента) на държавата. Те са дали своите деца десятък на държавата! “Безплатно образование! Безплатно образование!” Прасетата продължават да изпращат своите деца на касапина.
Трето, християните са се страхували да отхвърлят мита за неутралността в сферите на политиката и гражданското право. Те са се страхували да не бъдат наречени “теократи” от техните мразещи Бога врагове, така че са се съгласили… с партийната линия относно неутралността. Тази партийна линия е партийната линия на хуманистите. Те са се съгласили с нея първо по отношение на гражданското право, така че е било лесна стъпка за хуманистите да ги измамят в областта на образованието.
Да разгледаме в карция и Гражданското право
Всеки закон е религиозен. Всеки закон казва на определени хора, че не им е позволено да правят определени неща, или че трябва да правят други неща. Всеки закон е основан на схващането за правилно срещу неправилно. Правилно и неправилно са следователно морални концепции, а всеки морал е религиозен. Но митът за т.н. неутрален закон - общ закон, обща етика - е свършил своята работа в областта на гражданското право. Християните не търсят Божието откровение в Библията за да им каже кои закони са законни и кои не. Така че християните са предали закона и политиката на своите съперници, които също действат от гледна точка на религия - религията на хуманизма, която бива защитавана навсякъде от гледна точка на мита за неутралността.
Има ли неутрално място между небето и ада? Ще могат ли тези в ада да гласуват за това, което става в небето? Ще даде ли Бог “равнопоставено време на Сатана” през вечността? Трябва ли християните да бъдат заставяни да оставят атеистите да имат същото време на амвона всяка неделя? Ако християните не искат да се надигне проблемът с “еднаквото време за Сатана”, те трябва да започнат да ограничават държавата. Те трябва да започнат да гласуват за ограничаване на парите, които държавата може да вземе като данъци и да изразходи за одобрени от държавата проекти.
Всичко на земята е битка между принципите на Библията и анти-библейските принципи. Тази война е в ход. Но християните са отказвали да видят този факт в областта на образованието. Това включва да се откажем от “безплатната” хуманистична помия в хранилката.
Никъде тази война не напредва така ясно, както в битката за умовете на хората. И най-голямото бойно поле е полето на данъчно-финансираното образование. Хората воюват за предаността и подчинението на следващото поколение. И в продължение на стотици години християните са губили тази битка. Защо? Защото те са решили да приемат основната позиция на своите съперници: митът за неутралността. Те са приели като морално законно - дори морално предпочитано - данъчно-поддържаното задължително училище. От 1837 г. в Съединените Щати, тази институция е била целта, за която са се борили мразещите Бога, похитители хуманисти, започвайки с Хорас Ман от Масачузетс, който използва мразещата Бога, защитаваща човека, зла учебна система на отстъпилата от вярата Прусия, като свой модел за държавните училища. На 20 април, 1837 сенаторът на щата Масачусетс Хорас Ман успява да види своя епохален законопроект за образованието приет за закон в този щат. Преди това училищата в този щат са били децентрализирани и спонсорирани на местно ниво. Местно спонсорирани означава местно контролирани. Дълбоко вкоренените ценности на родителите и техните пастори лесно е можело да се предават по време на учебните часове в училище. Законопроектът на Хорас Ман затвърждава държавния контрол над училищата Под влиянието на Ман през 1839 излиза постановление учебната година да бъде минимум 6 месеца. Задължителното образование стартира и набира скорост. Хорас Ман споделяйки своите виждания, казва: “Това, което църквата е била за средновековния човек, сега училището трябва да стане за демократичния и рационален човек. Сега след повече от 170 години от времето когато Хорас Ман постигна своя триумф, неговото влияние може да се види във всяко училиище. Училищата около нас са се превърнали в храмове на Религиозния Хуманизъм, където се почита и прославя не Бог, а човекът.
Мартин Лутер беше прав когато отбеляза, че ” … университетите и училищата ще се окажат врати към ада, освен ако не се потрудят прилежно да обясняват Светото Писание и да го изписват в сърцата на младото поколение. Лутер казва: „ Аз ви съветвам никой да не поставя детето си на място, където Писанието не царува върховно”.
Мисията на Хорас Ман е била да премахне от класната стая Божието слово, като по този начин освободи малките момичета и момчета от Божиите изисквания. Според Хорас Ман спасението на обществото би трябвало да почива върху корпоративното просвещение на човешкия ум.
Много тогавашни пастири се противопоставят на усилията на Ман, но всички те са нямали никаква представа за това колко дълбоко ще се вкорени в човешките нрави тази вяра в хуманизма. Днес Бог не е добре дошъл в класните стаи на държавните училища. Неговото слово е забранено. „Свещенниците на човешките постижения” променят доктрините в главите на децата, обучават ги в поклонение пред олтарите на човешкото удобство.
Думите на Христос в Матей 12:30 ни показват ужасното състояние на държавното образование, където се казва : “Който не е с мен, той е против мен …” Божиите хора трябва да се отделят от системата, която задушава духовния живот на техните деца. Но християните искат образование, и те го искат евтино. Така че това им е струвало почти всичко, както струваше на Адам и Ева.

ФИЛОСОФИЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Като християни нашата философия се формира от Библията, за която вярваме, че е непогрешимото съвършено Слово на Всемогъщия Бог. Писанието ни дава Божието откровение и Неговия план за човечеството.
Притчи 9:10: “Страх от Господа е начало на мъдростта, и познаването на Святия е разум”.
Притчи 1:7: “Страх от Господа е начало на мъдростта, но безумните презират мъдростта и поуката”.
Библията е основа и задължителен фактор за доброто и правилно обучение!
Ние вярваме, че нашите деца трябва да бъдат добре подготвени за да бъдат успешни участници в техния свят. За тази цел те трябва да разбират света, в който живеят. Техният “светоглед” трябва да отразява факта, че Божието Царство (в което Христос е Цар) е над всичко. Християнската философия на образованието обхваща всички области на науката. Истинското християнско образование не е просто учебна програма, която включва час за изучаване на Библията. Това е начин на преподаване, при който Божието слово формира и управлява всеки предмет. Децата трябва да се научат да мислят библейски.
Нека да разгледаме предметире, пречупени през мирогледа на библията:
  • Наука – Божиите закони над Вселената и изучаване на творението.

  • Математика – Божията непроменливост в променящия се свят.

  • История – Божият план за света и изкуплението на Неговите хора.

  • Управление – гражданско управление, като определено от Бога да изпълнява определени специфични цели.

  • Език – да се предаде истината за Бога и на другите хора.

  • Литература – да се прилагат християнските стандарти към писаното слово.

  • Икономика – Божият ред, както е описан в Стария и Новия завет.

  • Изкуства – приемане на Божиите дарби като музиката, драмата, изкуството и танца, и завладяването на всички тези области от християните като средство за поклонение на Бога.

  • Здраве и физически упражнения – откриване на Божия план за хранене и здраве.

Като реформирани християни, ние вярваме, че всяко дете е надарено по някакъв уникален начин! В процеса на обучение трябва да се откриват тези дарби и да се съдейства за развитието им.
По този начин децата могат да служат на хората около тях. Така те почитат Христос, който призовава Своите ученици да станат служители на всички – за това се говори в Матея 23:11-12:
А по-големият между вас нека ви бъде служител.
Но който възвишава себе си ще се смири; и който смири себе си ще се възвиси.
Ние реформирани християни вярваме, че трябва да се възстановят тези неща, които съвременните мислители са изтрили от своите философии на образованието, а именно:
1. Интерес към бъдещото занимание на детето (чрез чиракуване или друг вид обучение).
2. Интерес към библейското обучение (познаване и спазване на Божия закон).
3. Интерес към базираното у дома обучение (когато родителите поемат пълна отговорност за духовното, емоционалното и интелектуалното благополучие на техните деца).
И ще завърша проповедта си с думите на Притчи 22:6:
“Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, и не ще се отклони от него нито когато остарее.”
Гари Норт