Select Language

неделя, 12 септември 2010 г.

Накъде водят доказателствата?

Филмът "Where Does The Evidence Lead? / Накъде ни насочва доказателството?(2004)" разглежда въпроса дали живите организми на нашата земя са възникнали чрез случайни процеси и струпване на химически съединения чрез еволюцията до познатите сложни живи същества или живота е създаден от един Разумен Творец на Вселената. Повечето мнения в него са на учени, биолози, и професори. Явно вече и Науката стигна до извода, че света е създаден от Разумен Интелект. В християнството ние Го наричаме Бог и общуваме с този Бог чрез лична молитва и чрез Словото което е дал - Библията.Симфония на сътворението


Поредица от 6 филма със вълнуващо съдържание, разширяваща погледът ни върху моделите за възникване на живота. Нека заедно преоткрием заедно с доктор Бао, хармоничното и смислено устройство на вселената:
 Има ли научни доказателства за това че най-популярните еволюционни модели биха сработили във условията на земната околна среда?


  Работи ли креационният модел, възможно ли е да разберем дали животът има интелигентен произход и е плод на целенасочени дизайнерски действия?


 Каква е връзката между живите организми, светлината и енергийните полета на природата? Ще изчезне ли земнят магнетизъм? Възможен ли е живота при очакваните ниски стойности на земното поле? Има ли хармония между всички магнетични взаимодействия във вселената?


  Каква е възрастта на универса? Как се движи инфрачервената светлина ? Как се е формирало човешкото съзнание?


 Симбиозата в природата, как да си я обясним? Как да си обясним ролята на всяко живо същество в биосферата?


Има ли необорими доказателства за потоп? Видял ли е някой Ноевият ковчег ? Как се е формирало човешкото съзнание?

събота, 11 септември 2010 г.

Как се развива връзката Бог -Човек?

Бог ни предопределя за спасение и ни привлича чрез Своята любов и доброта;
Ние отговаряме, като се учим да Го познаваме чрез изучаване и молитва. 
Той ни изоблечава за грях;
Ние изповядваме своята вина;
Той ни дава покаяние като поражда истинска, сърдечна скръб за греха;
Ние се изповядваме с разкаяни сърца, предавайки всички права над Аз-а и над греха.
Той прощава и очиства от всеки грях и създава ново сърце и нов ум;
Ние вярваме и преживяваме очистване и обновление. 
Той обитава в нас чрез Святия Дух, като ни дава сила да вършим Неговата воля;
Ние проявяваме това, кеото Той изработва в нас, което има за резултат плодове за Негова слава. 
Той ни пробужда, когато сме изкушавани и ни дава сила да устоим на изкусителя;
Ние Му се предаваме и устояваме на изкушението чрез Неговата сила, печелейки победа.
Той ще бъде наш Адвокат и ще се застъпи за нас, ако паднем. Ще ни даде сили да се покаем и ще прости грехът ни.
Ние се покайваме и се връщаме при Него, за да може Той да ни възстанови в правилни взаимоотношения със Себе Си.
Чрез Христос Бог е изработил нашето пълно спасение!

понеделник, 6 септември 2010 г.

Йосиф

Можете да свалите филма безплатно от ТУК.

Библията - В началото

Можете да изтеглите филма от ТУК.

Авраам

Можете да изтеглите филма безплатно от ТУК.

Битие

Филмът може да бъде изтеглен безплатно от ТУК.

Давид

Филмът може да бъде изтеглен безплатно от ТУК.

Моисей


Можете да изтеглите филма от ТУК.


Деяния на апостолите


Можете да изтеглите филма от ТУК.

Самсон и Далила


Можете да си изтеглите филма от ТУК.

Свети Павел

 
Можете да си изтеглите филма безплатно от ТУК.

Филмът Исус- по евангелието на ЛукаМожете да гледате филма ТУК.

Яков


Можете да си изтеглите филма безплатно ТУК.

Магдалена


Можете да гледате филма ТУК.

Трите етапа на учене в Тривиума.


Етапите на развитие при ученето при децата са три- етапи на папагала, на дързостта и поетичен – като последното приблизително съвпада с началото на пубертета.
Етапът на папагала е този, в които ученето наизуст е лесно и като цяло приятно; докато разсъждаването е трудно и като цяло не е толкова приятно. На тази възраст детето с готовност запомня формите и външния вид на нещата, обича да чете регистрационните номера на колите, радва се при пеенето на рими, боботенето и изговарянето на неразбираеми многосрични думи; харесва му просто да натрупва неща.
Възрастта на дързостта, която следва след този период (и естествено го застъпва до известна степен), е твърде позната на всички, които са се занимавали с деца: характеризира се с противоречене, грубо отговаряне, желание да „хване хората в крачка” (особено по-възрастните) и задаване на гатанки (особено с неприлични словесни намеци в тях). Способността му да досажда е изключително висока. Тази възраст обикновено започва около осми клас.
Поетичната възраст е известна като „трудната” възраст. Тя е съсредоточена върху себе си; гори от желание да изрази себе си; по-скоро се специализира в това да не бъде разбирана; неспокойна е и се опитва да постигне независимост; и с добър късмет и добро водителство, трябва да покаже наченки на творчество, постигане на синтез на това, което вече знае, и съзнателно желание да познава и да върши едно нещо пред всички други.
Схемата на Тривиума съответства с особена точност на тези три възрасти: Граматиката на възрастта на папагала, Диалектиката [логиката] на възрастта на дързостта и Риториката на поетичната възраст.
Етап на граматиката
По английски език могат да се учат наизуст стихове и проза и паметта на ученика трябва да бъде изпълнена с всякакви произведения. Произведенията могат да бъдат четени и запомняни на английски език на по-късно свързвани с техния произход. Рецитирането на глас трябва да се практикува индивидуално или в хор; защото не трябва да забравяме, че полагаме основата за Дебата и Риториката
Граматиката на историята трябва да включва дати, събития, епизоди и личности. Съвкупност от дати, към която може да се отнася всяко последващо историческо познание е от голяма полза по-късно за създаване на поглед върху историята.
Географията ще бъде представена по подобен начин в нейната фактическа страна, с карти, природни характеристики, и визуално представяне на обичаи, носии, флора, фауна и т. н. Дискредитираното и старомодно запомняне наизуст на няколко столици, реки, планински вериги и др. няма да навреди. Природните науки, в периода на папагала, се нареждат сами естествено и лесно около колекциите – определянето и назоваването на екземплярите, и като цяло онези неща, които едно време се наричаха “естествена история,” или още по-очарователно, “естествена философия”.
Граматиката на математиката започва, разбира се, с таблицата на умножение, която ако не бъде научена сега, никога няма да бъде научена с удоволствие; и с разпознаването на геометричните фигури и подреждането на числата. Тези упражнения естествено водят до решаване на прости аритметични задачи; и ако ученикът показва в тази област, сръчността придобита на този етап може да е само за добро.
Малките деца често имат полза от изучаването и запомнянето на много неща, които не разбират и не оценяват напълно. “. . . Умовете на децата могат също да се занимават с изучаване на правопис и произношение на думи, чиито значения не са в обсега на техните способности за разбиране; защото това, което не са разбрали ясно в началото, ще го разберат, когато техните възможности се развият. Но запомнянето наизуст на голямо количество материал, който на ранна възраст е изцяло неразбираем, може да се превърне в неприятна тежка работа.
Граматиката на Теологията. Теологията е науката-господарка, без която цялата образователна структура неизбежно ще бъде лишена от своя окончателен синтез. Онези, които не са съгласни с това, ще се задоволят да оставят образованието на своите ученици пълно с множество незавършени краища. Но това ще е от по-малко значение, тъй като до времето, когато методите на учене бъдат овладени, ученикът ще може да се заеме с теология самостоятелно и вероятно ще настоява да го прави и да я разбира. Следователно, във възрастта на граматиката трябва да се запознаем в общи линии с разказа за Бога и човека – т. е. Стария и Новия Завет да бъдат представени като части на един разказ за Сътворението, Бунта и Изкуплението – а също и с “Изповедта на вярата, Господната молитва и Десетте Заповеди.”
Етап на логиката
Трудно е да се каже точно на каква възраст трябва да преминем от първата към втората част на Тривиума. Като цяло отговорът е: веднага когато ученикът покаже, че е склонен към дързост и безкрайни спорове (или “Когато започне да се изявява способността за абстрактно мислене.”). Защото както в първата част главните способности са наблюдението и запомняне, така във втората част главната способност е аргументативната логика. Логиката е изкуството да се спори правилно: “Ако A, то B”; методът не се обезсилва от условността на А. В действителност, практическата полза от формалната логика днес се състои не толкова в достигането до позитивни умозаключения, както в бързото разкриване и излагане на невалидни изводи.
Много уроци – по който и да е предмет – ще приемат формата на дебати; Математика – алгебра, геометрия и по-висшите видове аритметика – сега ще влезе в учебната програма и ще заеме своето място такава, каквато действително е: не като отделен “предмет,” а като подраздел на логиката.
Историята, подкрепена от проста етична система извлечена от граматиката на теологията, ще даде много подходящи материали за дискусия: Оправдано ли е било поведението на този държавник? Какво е било следствието от такова постановление? Какви са доводите за и против тази или онази форма на управление?
Самата теология ще даде материал за спорове относно поведението и морала; и обхватът й ще бъде разширен чрез опростен курс по догматична теология
Географията и природните науки също ще дадат материал за диалектика.
Още веднъж: съдържанието на учебния план на този етап може да бъде по желание. “Предметите” дават материал; но всички те трябва да бъдат смятани за зърно, за работата на мелницата на ума. Учениците трябва да бъдат насърчавани сами да търсят храна за своя собствена информация и така да бъдат водени към правилна употреба на библиотеки и справочници, и да им бъде показвано как да разбират кои източници са авторитетни и кои не са.
Етап на риториката
Нещата учени в миналото наизуст, ще бъдат видени в нов контекст; нещата анализирани студено в миналото сега могат да се съберат, за да съставят нов синтез; тук и там внезапно прозрение ще предизвика най-вълнуващото от всички открития: осъзнаването, че даден факт е истина.
Всяко дете, което вече е показало склонност да специализира, трябва да бъде оставено да я следва: защото когато употребата на инструментите бъде добре и правилно научена, те са на разположение за всякакво изучаване. Всъщност на това ниво нашата трудност ще бъде да държим “предметите” разделени; защото, както Диалектиката [Логиката] вече ще е показала, че всички дялове на учението са взаимосвързани, така че Риториката ще ни показва, че цялото познание е едно цяло. Да ни покаже това, и да ни покаже защо е така, е предимно задача на теологията. В общи линии, това, което е било просто инструмент, може да бъде оставено на заден план, докато обученият ум постепенно се подготвя за специализиране в “предмети,” с които ще бъде съвършено добре подготвен да се справя сам, когато Тривиумът бъде завършен. Окончателният синтез на Тривиума – представяне и публична защита на теза – трябва да бъде възстановен в някаква форма; може би като вид “изпит при завършване” през последния учебен срок в училище.
Възрасти за различните етапи
Обхватът на Риториката зависи също и от това дали ученикът трябва да навлезе в света на шестнадесетгодишна възраст или да продължи в частно училище и/или университет. Тъй като в действителност Риториката трябва да се започне на около 14 години, първата категория ученик трябва да изучава Граматика от около 9 до 11 години, а Диалектика [/Логика] от 12 до 14 години; така неговите последни две години ще бъдат посветени на Риторика, която в неговия случай би била доста специализирана и свързана с професия, подготвяйки го веднага да започне практическа кариера. Ученик от втората категория ще завърши своя курс по Диалектика [/Логика] в гимназията и ще учи Риторика през своите първи две години в частното училище. На 16 години ще е готов да започне с онези “предмети,” които са препоръчани за неговото по-късно учение в университета: и тази част от неговото образование ще съответства на средновековния Квадривиум [= аритметика, геометрия, астрономия и музика]. Това означава, че обикновеният ученик, чието формално образование завършва на 16 години, ще премине само през Тривиума; докато студентите ще преминат Тривиума и Квадривиума.
Тези възрастови периоди не са твърдо определени. Всяко дете се развива различно. Те са само насоки, които важат в повечето случаи.

неделя, 5 септември 2010 г.

Структурата на неделната служба.

Частите, от които се състои структурата на неделната служба са: 1.Изповядване на греховете; 2.Освещение (проповядване на Словото); 3.Господня вечеря (подновяване на завета); 4.Благословение. Това е правилната стуктура на неделната служба. Това беше реда, по който преминаваше службата в първата църква, когато Христовите ученици се събираха в Господният ден. Целта на неделната служба е да се понови завета в Господният ден. За съжаление, днес църквите масово пренебрегват тази основна цел, като не раздават господня вечеря в неделният ден. Думата от Стария Завет, с която можем да охарактеризираме службата е жертвоприношение. Етапите, през които преминаваше жертвата по пътя си към олтара, в Старият Завет бяха: 1.Заколване; 2.Разчленяване; 3.Изгаряне. Тези етапи имат своят аналог в етапите на богослужението в Новият Завет. Заколването представлява покаяниято на човека, т.е. точка първа от структурата на новозаветната неделна служба. Разчленяването на жертвата съответства на проповядването на словото (освещението). В Евреи 4:12 се казва: „Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето”.  Изгарянето на жертвата съответства на Господнята вечеря в Новият Завет. Жертвоприношението в Стария Завет и аналогът му в Новият Завет- неделната служба имат една единствена цел- приближаване към Бога. Друго важно, което трябва да се знае за неделната служба, е че активната страна по време на службата не е човекът, а Бог. Цялостната заветна структура на службата е: 1.Призив от Бога; 2.Изповед; 3.Проповядване на Словото (освещаване); 4.Господня вечеря (подновяване на Завета); 5. Благословение. Действията от страна на Бог към нас са: 1.Призовава ни, 2.Възстановява ни чрез прошка; 3.Освещава ни чрез Словото си; 4.Храни ни чрез Господнята вечеря (дава ни живот); 5. Благослава ни. Действията от страна на човека към Бога са: 1.Отзоваване; 2.Изповед (покаяние); 3.Слушане на Словото; 4.Ядене от Господнята вечеря; 5.Излизане в света с цел господство и покоряване.

четвъртък, 2 септември 2010 г.

God and Government- by Gary DeMar


Какво е значението на фразата "In God We Trust?" Tова само знак ли е, който е поставен на нашите монети или значи нещо повече? Дали това е продукт на "гладна кокошка просо сънува", или е част от плана за реалността?
Чрез обширни изследвания, Гари Де Мар е открил, че "In God We Trust" е основна предпоставка, върху която предците ни са изградили нашата нация.
В тази поредица от книги в три серии, Гари Де Мар ви запознава с истинската история на Америка, обсъжда влиянието на християнството върху създаването и развитието на Америка. Той представя един практичен подход към развитието на библейската гледна точка към елементите на обществото ни, предизвикателството за постигането на ценности и приоритети, които направиха Америка страхотна.
Фактическата документация,  прави тази поредица идеалена за всички християни, които търсят да открият истината за наследството на Америка.  Всеки том от тази серия е самостоятелно поучение с въпроси, отговори и библейски препратки.
Първият том на Бог & правителството  започва с основата:
 • Самоуправление и семейно управление
 • Църковно управление
 • Произход и развитие на гражданското правителство
 • Целта и функциите на гражданското управление
 • Исус и гражданско правителство
 • Християнската история на Съединените щати
 • Отношението на църквата и държавата към Библията
 • Отношението на църквата и държавата към Първата поправка
 • Какво е правителството?
Проблеми в библейските перспективи (книга 2)

Във вторият том от поредицата, Гари Де Мар разглежда въпроси като:
 • Разработване на библейски мироглед
 • Мироглед в Конфликти
 • Суверенитетът и Господството
 • Суверенитетът и собствеността
 • Финансиране на държавата и Божието царство
 • Враговете на библейска икономика
 • Причини и завладяване на бедността
Възстановяването на Републиката (Книга 3)

В този трети том на Бог & Правителството , Гари Де Мар разглежда:
 • Как да се възстанови републиката?
 • Библейският преглед на властта
 • Враговете на Библейските органи
 • Божията суверенност на нацията
 • Фондацията на закона
 • Администрацията на правосъдието
 • Суверенитет и образование
 • Бъдещето на правителството
 • Допълнителна библиография