Select Language

четвъртък, 2 септември 2010 г.

God and Government- by Gary DeMar


Какво е значението на фразата "In God We Trust?" Tова само знак ли е, който е поставен на нашите монети или значи нещо повече? Дали това е продукт на "гладна кокошка просо сънува", или е част от плана за реалността?
Чрез обширни изследвания, Гари Де Мар е открил, че "In God We Trust" е основна предпоставка, върху която предците ни са изградили нашата нация.
В тази поредица от книги в три серии, Гари Де Мар ви запознава с истинската история на Америка, обсъжда влиянието на християнството върху създаването и развитието на Америка. Той представя един практичен подход към развитието на библейската гледна точка към елементите на обществото ни, предизвикателството за постигането на ценности и приоритети, които направиха Америка страхотна.
Фактическата документация,  прави тази поредица идеалена за всички християни, които търсят да открият истината за наследството на Америка.  Всеки том от тази серия е самостоятелно поучение с въпроси, отговори и библейски препратки.
Първият том на Бог & правителството  започва с основата:
 • Самоуправление и семейно управление
 • Църковно управление
 • Произход и развитие на гражданското правителство
 • Целта и функциите на гражданското управление
 • Исус и гражданско правителство
 • Християнската история на Съединените щати
 • Отношението на църквата и държавата към Библията
 • Отношението на църквата и държавата към Първата поправка
 • Какво е правителството?
Проблеми в библейските перспективи (книга 2)

Във вторият том от поредицата, Гари Де Мар разглежда въпроси като:
 • Разработване на библейски мироглед
 • Мироглед в Конфликти
 • Суверенитетът и Господството
 • Суверенитетът и собствеността
 • Финансиране на държавата и Божието царство
 • Враговете на библейска икономика
 • Причини и завладяване на бедността
Възстановяването на Републиката (Книга 3)

В този трети том на Бог & Правителството , Гари Де Мар разглежда:
 • Как да се възстанови републиката?
 • Библейският преглед на властта
 • Враговете на Библейските органи
 • Божията суверенност на нацията
 • Фондацията на закона
 • Администрацията на правосъдието
 • Суверенитет и образование
 • Бъдещето на правителството
 • Допълнителна библиография