Select Language

петък, 18 юни 2010 г.

В чие царство живеем?

За съжаление много християни днес си задават следния въпрос: "Ако Исус е Цар сега, защо всички народи не са обърнати? Защо има толгова много нечестие? Защо всичко не е съвършено?” На първо място, няма "ако" относно това. Исус е Царят, и Неговото Царство вече дойде. Библията казва така. На второ място, нещата никога няма да бъдат “съвършени” преди Крайния Съд, и дори милениумът, описан от някои популярни автори, е далеч от съвършенството (всъщност, техният е много по-лош; защото те учат, че народите никога няма да се обърнат истински, а само ще се преструват на обърнати, докато очакват своята възможност да се разбунтуват).
Трето, макар Царството да е установено първоначално, чрез завършеното дело на Христос, то се установява прогресивно в историята, докато се установи окончателно в Последния Ден. От друга страна, Библията учи, че Исус Христос сега владее народите с желязна тояга; Той сега е седнал и владее над всички други началства на небето и на земята, притежавайки всяка власт. От друга страна, Библията също учи, че Царството се развива прогресивно и става все по-силно и по-могъщо с течение на времето. Същото послание към Ефесяните, което ни казва за Христовата абсолютна власт над създанието (1:20-22) и ни уверява, че ние царуваме с Него (2:6), също ни заповядва да се въоръжим за битка срещу дявола (6:10-17). Тук няма противоречие – просто две страни от една и съща действителност. И фактът, че Исус сега управлява като Цар на царете, е точно причината ние да можем да имаме увереност за победа при нашия сблъсък със злото. Можем да преживяваме прогресивна победа сега, защото Исус Христос първоначално тържествува над Сатана в Своя живот, смърт, възкресение и възнасяне.