Select Language

четвъртък, 26 август 2010 г.

Конференция "Библейски мироглед" Юндола 2010

Съдържа ли Библията отговори на всички въпроси? Повечето християни в България ще отговорят на този въпрос с "да." Тогава какво казва Библията за образованието? За икономиката? За данъчното облагане? За изборите? За науката? За местните общности? Същите тези християни ще вдигнат рамене в недоумение: "Не знам." За първи път в България християнска конференция ще се опита да запълни този пропуск. Ако Библията има отговор на всички въпроси, тогава Библията ни дава цялостен мироглед за света, и ние като християни трябва да познаваме този мироглед и да разбираме неговото приложение във всяка област от живота на човека и неговото общество. Нашата цел е да полагаме сновите на християнска цивилизация в България. Започвайки от новороденото сърце на отделния човек, до икономика и държавно управление, всяка област трябва да се покори на изискванията на Христос и да изявява славата на нашия Бог. За всички вас, които не сте успяли да присъствате на конференцията, а и за тези, които отново биха искали да чуят всички лекции, ние публикуваме всички аудио записи на всичките десет лекции:

Лекция №7: Тодор и Даниела Кремови– Практически проблеми и решения на домашното обучение в България. 

Лекция №10: Божидар Маринов – “Кръщавайте народите и ги научете...”