Select Language

неделя, 21 февруари 2016 г.

Значение на кръщението."Институти на християнската религия" на Жан Калвин

Съдържание на 15 глава: Значение на кръщението.
сподели ме

За кръщението на деца!"Институти на християнската религия" на Жан Калвин
Съдържание на 16 глава: Възраженията срещу кръщението на деца!

сподели ме

За Господната вечеря и благословенията...Първата част показва какво Бог изявява в Святата вечеря, р. 1-4; и след това по какъв начин то става наше, р. 5-11.

Втората част главно се занимава с опровержение на заблудите, които суеверието е въвело по отношение на Господната вечеря:

И първо, опровержение на преосъществяването, р. 12-15.
След това, съосъществяването и всеприсъствието, р. 16-19.
Трето, показва, че самата наредба отрича тези хиперболични учители, р. 20-25.
Четвърто, потвърждение на ортодоксалния възглед чрез други аргументи извлечени от Писанието, р. 26, 27.
Пето, показва, че авторитетът на Бащите подкрепя същия възглед.
Шесто, опровержение на „присъствието,” което противниците защитават, и доказване на друго „присъствие,” р. 29-32.
Седмо, какво трябва да е естеството на нашето причастие, р. 33, 34.
Осмо, опровержение на обожанието, измислено от противниците. С каква цел е учредена Господната вечеря, р. 35-39.
Накрая, разглеждане на себеизпитването на причастяващите се, р. 40-42. Външните ритуали, които трябва да се спазват. За честото причастие в двата елемента. Опровержение на възражения, р. 43-50.

превод: Божидар Маринов

сподели ме