Select Language

понеделник, 30 август 2010 г.

Разкриване на тайната на живота

Здрава наука е тази, която се стреми към Истината и оставя доказателствата да говорят сами. В този филм световно известни учени именно по пътя на доказателствата стигат до Истината, че светът е сътворен от разумен Създател. 
През 1859 година Чарлз Дарвин публикува труда си „За произхода на видовете". В него той отстоява мнението, че всичко живо на земята е резултат от естествени процеси време, вероятност и естествен подбор.
От времето на Дарвин до днес биолозите се опитват да обяснят произхода на живите същества, като резултат от тези процеси. Въпреки това, днес това обяснение за произход на живота е поставяно под съмнение, както никога преди.
„Разкриване на тайната на живота" разказва историята за съвременни учени, които лансират мощната и предизвикваща разгорещени дебати идея за сътворение.
С помощта на изключителна компютърна анимация „Разкриване на тайната на живота" ни пренася във вътрешността на живата клетка, за да изследваме системи и механизми, които носят по неоспорим начин със себе си свидетелството за сътворение.
Двигател, който се върти с 100 000 грт, биологична система за обработка на информация, която е по-мощна от която и да било компютърна мрежа и верижна молекула, която съхранява инструкциите за изграждането на органите във всеки жив организъм на земята.


Какво означава "под благодат, не под закон"?

"Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат" (Рим. 6:14).
 Трябва ли да се опитваме да разглеждаме този стих без да разгледаме предхождащите стихове в Рим. 6 гл.? Очевидно не. И все пак има много, много библейски учители, които се опитват да правят точно това. Те виждат в Павловите думи това, което те биха желали той да е казал. Павел е бил логичен човек. Той е изграждал аргументите си стъпка по стъпка. Това, което предшествува Павловия извод, е съществено за разбирането на този извод.
Грехът не владее над нашите души. Това е констатация на факт, описание на нашето естество като изкупени хора. Павел твърди това в целия текст (6:2, 4, 6-7). Но грехът може да владее над нашите смъртни тела; той все още е заплаха за нашите свидетелства (6:6, 11-13). Той казва, “та да не робуваме вече на греха” (6:6). Схванахте ли? Да не робуваме. Това е морална заповед, а не описание на нашето изкупено естество. Това е “трябва,” а не “е.”
Как може Павел да каже, че не сме под закон, ако иска да зачитаме закона във всекидневната ни обхода в Бога? Защото иска да знаем, че не сме под осъждението на закона. Ние не сме под проклятието, което е над нарушителите на завета. Не трябва да се страхуваме от Божия закон, защото той повече не ни осъжда на втората смърт, както е било преди Христос да ни изкупи. Вместо това вече сме под благодат, за да вършим добри дела (Еф. 2:8-10).