Select Language

неделя, 29 декември 2013 г.

Значимостта на изповедите

Божидар Маринов говори за смисъла и значението на християнските изповеди:

                        Какво са изповедите на вярата?


Какво е историческото значение на изповедите на вярата за съвременното общество и цивилизация?


Какво е практическото съвременно значение на изповедите на вярата?


Каква е разликата между църква основана на изповеди и църква, която няма ясна изповед на вярата?


Как изповедта на вярата влияе върху нашето свидетелство и работа днес като християни?


сподели ме

Възстановеният Рай


Би било лесно да покажем, че при настоящия темп на развитие царствата на този свят никога не могат да станат царство на нашия Господ и на Неговия Христос. И наистина, много хора в Църквата изоставят идеята за това, освен в случай на идването на Христос, което, тъй като съответства на нашата ленност, вероятно ще стане популярна доктрина. Самият аз вярвам, че Цар Исус царува, и идолите ще бъдат напълно унищожени. Но очаквам същата сила, която веднъж обърна света наопаки, да продължи да го прави. Святият Дух никога няма да позволи върху Неговото свято име да бъде хвърлен укорът, че не е бил способен да обърне света

—Чарлс Хедън Спърджън
Във второто доста обемисто приложение са поместени обширни откъси от историческия труд на Йосиф Флавий, История на Юдейската война. Подбрани са ключови пасажи от книгата – Юдейският бунт, обсадата и превземането на Йерусалим – до края на войната през 73 г.., когато пада последната крепост Масада. Целта на автора е да осигури реална историческа илюстрация в подкрепа на позицията си.
Дейвид Чилтън (1951-1998) е доктор по философия на Института Уайтфиилд. Бил е известно време пастир на реформирана църква в Плейървил, Калифорния. По покана на д-р Гари Норт пише двете си най-популярни книги – Възстановеният рай и Дни на въздаяние. Практикувал е и като пътуващ лектор в САЩ и Австралия. Негови статии са публикувани в World Magazine и в списанието на д-р Р. Ч. Спроул Table Talk. Женен, с три деца.

Прочети откъс от книгата ТУК
сподели ме