Select Language

неделя, 29 декември 2013 г.

Значимостта на изповедите

Божидар Маринов говори за смисъла и значението на християнските изповеди:

                        Какво са изповедите на вярата?

video

Какво е историческото значение на изповедите на вярата за съвременното общество и цивилизация?

video

Какво е практическото съвременно значение на изповедите на вярата?

video

Каква е разликата между църква основана на изповеди и църква, която няма ясна изповед на вярата?

video

Как изповедта на вярата влияе върху нашето свидетелство и работа днес като християни?

video

сподели ме