Select Language

четвъртък, 11 март 2010 г.

Либертарианството- от Дейвид БоазИзлезе от печат книгата на Дейвид Боаз “Либертарианството: въведение”. Либертарианството е нова за България политическа философия, често наричана “идеология на свободата”. Тази философия въплъщава вярата в свободното общество, общество, основано на индивидуални права, в което човешкият живот и частната собственост са неприкосновени, а отговорността за последиците от действията е индивидуална. Либертарианството е възгледът, че всеки човек има правото да живее своя живот по начина, който избере, дотолкова, доколкото зачита същите права на другите.
     В предговор за българското издание авторът Дейвид Боаз пише:” Със заглъхването на съперничеството между великите сили и падането на комунизма България най-сетне има възможност да се върне в европейското течение на конституционализма и либерализма. Българите имат голямата възможност да възстановят своето наследство на свобода и независимост. Надявам се, че те ще се присъединят към голямото семейство на американците, руснаците, корейците, чилийците, южноафриканците и всички други, които желаят свобода, в тяхната работа за възпиране на държавната власт и освобождаване на индивидите, семействата , сдруженията и предприятията”
 “Либертарианството” е продукт на сътрудничеството между Българското общество за индивидуална свобода и Издателска къща “МаК”. Това е първата книга от поредицата “Библиотека Либертариум” на Издателска къща “МаК”, в която ще бъде представено либертарианското мислене за икономиката и политиката чрез произведенията на класици като Фредерик Бастиа, Фридрих Хайек, Ейн Ранд, Робърт Нозик, Мъри Ротбард, Милтън Фридмън.
     От началото на август книгата може да се намери във всички книжарници от веригата “Хеликон” в страната. За индивидуални поръчки:тел./факс:857 94 81, e-mail:mak@fd-bg.com
     Можете да изтеглите електронно копие на книгата оттук.
     “Либертарианството: въведение” от Дейвид Боаз
     Превод: Божидар Маринов
     Copyright: Българско общество за индивидуална свобода
     Издателска къща “МаК” ООД
     ISBN 954-91541-1-4
     392 стр., цена 12 лева, онлайн поръчка на цена 11.40лв от ТУК.