Select Language

четвъртък, 11 март 2010 г.

Десет ключови елемента на икономиката.

1. Важни са стимулите
2. Няма такова нещо като безплатен обяд
3. Доброволната размяна насърчава икономическия прогрес
4. Разходите по осъществяване на сделката са пречка за размяната; тяхното намаляване насърчава икономическия прогрес
5. Нарастването на реалния доход зависи от нарастването на реалния обем на производството
6. Четирите източника на нарастване на доходите са: (а) повишаване на квалификацията на работниците, (б) формирането на капитали, (в) технологичните предимства и (г) по-добрата икономическа организация
7. Доходът е възнаграждение за предлагането на услуги. Хората печелят, като помагат на другите
8. Печалбите насочват бизнеса към дейности, които увеличават богатството
9. "Принципът на невидимата ръка" - пазарните цени установяват хармония между личния егоистичен интерес и благосъстоянието на обществото
10. Игнорирането на страничните ефекти и дългосрочните последици е най-често срещаният източник на грешки в икономическата наука