Select Language

понеделник, 22 февруари 2010 г.

Истинският разказ за Ноевия ковчег

Истинският разказ за Ноевия ковчег е една от най-удивителните книги за Ноевия ковчег и за дните на глобалния потоп, залял някога земята.
Разказът се основава на Библията и по-специално на описанието в Битие 6-9 глави за историята на потопа. Авторът си служи с художествени фантазми, които не излизат от рамките на свидетелството за описаните библейски времена. Когато говори за детайли и размери, Том Дули се е придържал към данни записани в Библията.
Книгата може да бъде закупена от книжарница Пингвините на цена от 15лв, или да бъде поръчана по интернет на цена от  12,75лв от ТУК.

Да правиш бизнес по божия начин – Денис Пийкок

Да Правиш Бизнес по Божия Начин е изследване за това как Бог управлява Своите ресурси, така че да можем да започнем да управляваме нашите по съшия начин. Това е книга за прилагане на Божиите съграждащи принципи както за нас, така и за нашето общество. Да Правиш Бизнес по Божия Начин ни запознава с единадесет главни принципа на мениджмънта, растежа и производителността, за да ни помогне да видим, че библейското християнство наистина носи живот и растеж на всичко, до което се докосне. Да Правиш Бизнес но Божия Начин Разглежда и отговаря на следните видове въпроси:

1. След като Църквата е главният земен център на Божиите ресурси, какво трябва тя да произвежда тук, на земята?

2. Защо Исус поучаваше, че пътят към нашите сърца е през нашето съкровище?

3. Как промяната на начина, по който се грижа за моя собствен живот, може да ми помогне да променя целия свят?


4. Какво е „икономическо благовестие“ и защо то ще промени земята през следващото столетие?

Книгата е достъпна  за безплатно четене онлайн в Християнска Интернет Библиотека. Може да бъде закупена на цена от 4лв от издателство Нов Човек от ТУК.

Да спечелим битката за умовете на хората- Денис Пийкок


Книгата е на издателство Нов Човек и може  поръчана по интернет на цена от 6.90лв от ТУК.

Седем библейски аргумента в подкрепа на домашното образование- Робърт В. Мур

Библията съдържа мъдростта от която се нуждаем, за да служим на Бога в Неговото царство. Тя е нашият наръчник за живота! Ако вие сте родител, който обучава децата си в къщи, в Божието Слово има принципи, който ще ви насърчават да останете верен.
1. Всяко образование е религиозно
Не съществува лишено от ценности образование. Не съществува нерелигиозно образование. Ако премахнем Бога и Неговото Слово от различните академични дисциплини, това означава да отхвърлим съществуването на Бога като Създател на всички неща. Всред образователния елит в Америка, библейските ценности (Бог като център на всичко) са заменени с хуманистични ценности (човекът като център на всичко). Дала ви харесва или не, хуманизмът е финансираната от данъци официална държавна религия. Нечии ценности ще бъдат предадени на децата. Ценностите на кого? “Страхът от Господа е начало на знанието” (Пр. 1:7а)
2. Всичко е създадено за Бога
На дъжавните училища им е забранено да преподават тази истина на учениците. Техните ученици тихомълком са обучавани, че човек не е отговорен пред Бога. Когато Исус не е прогласен за Господар на всичко, хората стават господари сами на себе си. Това е същността на светския хуманизъм, идолопоклонническа религиозна вяра. “Понеже чрез Него беше създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено; и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява.” (Кол. 1:16,17)
3. Бог ни заповядва да пребъдваме в истината
В езическо, светско обкръжение умовете на децата се изпълват с неверни, подли, погрешни, нечисти схващания и философии. Библията, обаче ни дава следната заповед: “Най-после братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е от любов, което е благодатно - ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално - това зачитайте” (Фил. 4:8). И по-нататък, “Нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога” (2 Кор. 7:1). Малко са обкръженията, така пагубни за детските умове и сърца като държавните училища (какато и много частни християнски училища). Децата могат да бъдат научени на святост и почитание към Бога само от хора, които почитат Бога!
4. На християните им е заповядано да “излязат” от нечестиви институции
Понеже държавните училища няма да се покорят на господството на Исус като своя образователна политика, те правят себе си нечестива институция лишена от правда и светлина. “Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината? Затова - “Излезте изсред тях и отделете се,” казва Господ, “И не се допирайте до нечисто”; и “Аз ще ви приема.. “ (2 Кор. 6:14,17)
5. Ученикът става като учителя си
“Каза им една притча: Може ли слепец слепеца да води? Не ще ли паднат и двамата в яма? Ученикът не е по-горен от учителя си; а всеки ученик, когато се усъвършенства ще бъде като учителя си.” Исус знаеше, че равините и учителите имаха огромно влияние над своите ученици. Това не е по-малко вярно днес; в различна степен децата възприемат мислите и мненията на тези, които ги обучават. “...а всеки, когато се усъвършенства ще бъде като учителя си” (Лук. 6:40б)
6. Божият план е да възстанови семейството
“И Той ще обърне сърцето на бащите към децата, и сърцето на децата към бащите им, да не би да дойда и поразя земята с проклетия” (Малах. 4:6)
7. Малките деца имат нужда от здравословна социална среда
“Отлаганото очакване изнемощява сърцето, а постигнатото желание е дърво на живот” (Пр. 13:12). “Не се мамете: “Лошите другари покваряват добрите нрави” (1 Кор. 15:33).
Когато Бог ни призове към определена задача, Той ни дава смелостта, силата и способността да я свършим добре. Бъдете благословени когато следвате Божия план за вашия дом!