Select Language

понеделник, 4 април 2011 г.

Конференция Библейски Мироглед София 2011


Тема: Семейството като средство за господство

Първата и централна човешка институция, която Бог нареди, беше семейството. В семейството Той постави всички основни взаимоотношения, на които се крепи човешкото общество: взаимно доверие, разделение на функциите и труда, икономически стимул за работа и дългосрочна ориентация и спестяване, управление с праведност и справедливост, което изобразява Божия морален характер, образование на... децата, наследство и предаване на капитал през поколенията, и т.н. Семейството трябва да е основната единица в организацията на местната църква, и семейството трябва да е основата за изграждане на обществото, икономиката, и всичко останало. Не е изненада, че противниците на християнството в наши дни са съсредоточили голяма част от своите атаки именно върху библейското семейство.
Семейството е Божието средство за праведно християнско господство върху земята. Изграждането на християнска цивилизация в Европа през последните 1900 години е било основано именно върху изграждането на традиция на здрави християнски семейства в ранните години на християнството; тази традиция устоява през всички гонения, и обръща Европа към Христос. Провалът на християните днес да евангелизират света се дължи именно на отказа им да се върнат към здравите основи на библейското семейство.
Втората конференция Библейски мироглед ще се занимае със следните въпроси: Какво е библейското семейство, каква е неговата роля в Божия план за спасение и господство, в Божия план за изграждане на църкви и общества, как семейството е правилната основа за предприемачество и икономическа дейност, и ролята на семейството в предаване на капитала в поколенията чрез образование на децата, спестяване и дългосрочна ориентация. Джоел Макдърмън, Андреа Шварц, Кристофър Бейтман, Божидар Маринов и Даниела Кремова ще представят библейския поглед върху мястото на семейството в Божия план.
Божидар Маринов – Семейството като средство за господство. 
Андреа Шварц – Вие сте уникално направена да обучавате децата, които Бог ви е дал. 
Кристофър Бейтман – Християнско видение за предприемачество. 
Kристофър Бейтман – Начало и оцеляване на домашната църква. 
Андреа Шварц – Защо жените подценяват себе си в мандата за господство.
Кристофър Бейтман – Цялостен семеен живот. 
Божидар Маринов – Наследяване на света. 

Ако желаете да чуете лекциите, които са без хипер връзка, водеща към видео, свържете се с мен чрез контакти и аз ще ви ги изпратя.