Select Language

неделя, 21 февруари 2016 г.

За кръщението на деца!"Институти на християнската религия" на Жан Калвин
Съдържание на 16 глава: Възраженията срещу кръщението на деца!

сподели ме