Select Language

събота, 11 септември 2010 г.

Как се развива връзката Бог -Човек?

Бог ни предопределя за спасение и ни привлича чрез Своята любов и доброта;
Ние отговаряме, като се учим да Го познаваме чрез изучаване и молитва. 
Той ни изоблечава за грях;
Ние изповядваме своята вина;
Той ни дава покаяние като поражда истинска, сърдечна скръб за греха;
Ние се изповядваме с разкаяни сърца, предавайки всички права над Аз-а и над греха.
Той прощава и очиства от всеки грях и създава ново сърце и нов ум;
Ние вярваме и преживяваме очистване и обновление. 
Той обитава в нас чрез Святия Дух, като ни дава сила да вършим Неговата воля;
Ние проявяваме това, кеото Той изработва в нас, което има за резултат плодове за Негова слава. 
Той ни пробужда, когато сме изкушавани и ни дава сила да устоим на изкусителя;
Ние Му се предаваме и устояваме на изкушението чрез Неговата сила, печелейки победа.
Той ще бъде наш Адвокат и ще се застъпи за нас, ако паднем. Ще ни даде сили да се покаем и ще прости грехът ни.
Ние се покайваме и се връщаме при Него, за да може Той да ни възстанови в правилни взаимоотношения със Себе Си.
Чрез Христос Бог е изработил нашето пълно спасение!