Select Language

неделя, 12 септември 2010 г.

Симфония на сътворението


Поредица от 6 филма със вълнуващо съдържание, разширяваща погледът ни върху моделите за възникване на живота. Нека заедно преоткрием заедно с доктор Бао, хармоничното и смислено устройство на вселената:
 Има ли научни доказателства за това че най-популярните еволюционни модели биха сработили във условията на земната околна среда?


  Работи ли креационният модел, възможно ли е да разберем дали животът има интелигентен произход и е плод на целенасочени дизайнерски действия?


 Каква е връзката между живите организми, светлината и енергийните полета на природата? Ще изчезне ли земнят магнетизъм? Възможен ли е живота при очакваните ниски стойности на земното поле? Има ли хармония между всички магнетични взаимодействия във вселената?


  Каква е възрастта на универса? Как се движи инфрачервената светлина ? Как се е формирало човешкото съзнание?


 Симбиозата в природата, как да си я обясним? Как да си обясним ролята на всяко живо същество в биосферата?


Има ли необорими доказателства за потоп? Видял ли е някой Ноевият ковчег ? Как се е формирало човешкото съзнание?