Select Language

четвъртък, 21 януари 2016 г.

Подробен катехизис - Уестминстърска изповед на Вярата - 1647

Предмет на настоящето издание е заключителният документ на Уестминстърското събрание, Реформаторската изповед на християнската вяра в нейната историческа версия, датираща от 1647 година. Тя представя най-важните и фундаментални вярвания в християнското учение, неразривно свързани с библейските текстове, на които се основават. Освен Уестминстърската (Реформаторската) изповед, изданието включва и приложенията - Кратък и Подробен катехизис, които излагат съдържанието на християнското учение под формата на въпроси и отговори: Подробен катехизис - Уестминстърска изповед на Вярата - 1647 

сподели ме