Select Language

неделя, 18 юли 2010 г.

Тривиумът

Тривиумът е методът, който се използва при домашното образование в класически стил и успешно се прилага при изучаването на който и да е предмет. От латински Тривиум буквално означава "събиране на три пътя". Принципите и методите на Тривиума се обуславят от факта, че всеки предмет преминава през три етапа на развитие:
1-ви етап - граматика или познаване на основните факти
2-ри етап - логика или разбиране на връзките между тези факти
3-ти етап - риторика и мъдрост при словесното изразяване, и практическо приложение на това, което знаем и разбираме.
Ако трябва да опишем Тривиума, трябва да кажем, че той е систематизиран и интерактивен, и превежда ученика стъпка по стъпка през учебния процес, изяснявайки как всяка въведена нова информация си взаимодейства със старата, вече усвоена информация. Така, чрез този метод се избягва постоянното натрупване на неразбран материал и същевременно се дава възможност на основата на вече разбрания материал да се въвежда свободно нов и все по-широкообхватен материал.
Освен всичко това, Тривиумът не пренебрегва и области, като възпитание в подходящо държание и морален характер, които са основополагащи и градивни в процеса на цялостното обучение.
 

бутони за социални мрежи