Select Language

неделя, 18 юли 2010 г.

Истина, морал, закон.


Какво е истината? В българският тълковен речник за думата истина е дадена следната дефиниция: „истина е това, което отговаря на действителността”. На практика обаче въпроса за истината е много по-сложен, и това е така, защото истината винаги е вървяла ръка за ръка с морала. Днес хората масово злоупотребяват с думата истина! Днес масово се провъзгласява, че да си хомосексуален е нещо съвсем нормално, и че хората трябва да толеритат това. Днес част от обществото провъзгласява тази, така наречена  „истина”. Друга част от обществото провъзгласява една друга „истина”: че бременните жени имат либералното право да решат да направят аборт.  Мога да изброя още куп примери, които отговарят на действителността, но дали това прави всички тези твърдения исина? Разбира се, че НЕ! Както казах, истината винаги се е отъждествявала с морала. Тук е редно да се зададе един напълно логичен въпрос: „Кой е источника на морала, кой дава представите за добро и зло?” Отговорът на този въпрос ще сформира две групи от хора с противоположни отговори. Едните от тях ще са на мнение, че единственно Бог е Този, който дава моралният стандарт, а другите ще са на мнение, че човека има либералното право сам да определя за себе си кое е добро и кое зло. Тези две групи определят своята идентичност на база на своята вяра! Първите от тях вярват във святостта и върховенството на Бога,  а вторите водени от своята омраза към Бог, вярват, че човека е върховната власт в обществото и като такъв той има право сам да определя моралните граници в това общество. Налице е война между тези две групи хора, те воюват помежду си чрез старанието си всеки да прокара своите закони в обществото. Каква е картината, какъв е резултата от тази война? Днес християните, тези които вярват в Бог, са в периферията на обществото, днес атеистите дават „моралните” представи в обществото. Някои с право  ще попитат защо това е така, защо след като Бог е върховен, Неговият закон, Неговият морал не управлява. Това е така, защото днес болшенството християни са отхвърлили Божият закон, като средство за господство и са го оставили в периферията. При тези обстоятелства съвсем в реда на нещата е Бог да остави християните да са в периферията на обществото. Библията е пълна с примери, в които когато Божият народ е отхвърлал Бога, Бог ги е предавал в ръцете на езичниците, да бъдат тъпкани, подтискани и дори унищожавани, докато те отново не се обърнат към Него. След това Той ги е въздигал и е правил от тях силен народ.  Бог създаде човека и го направи настойник на творението, което сам Той създаде и му каза да владее над това творение. Правейки човека настойник, Бог му даде и своят закон, чрез който човека  да упражнява праведно и успешно господство над Божиите ресурси. Божият закон е отражение на Божия характер и следователно показва как Бог би постъпил във всяка ситуация, в която хората попадат във своята всекидневна дейност по завладяването на земята. Божият закон е неизбежно свързан с Божия образ вътре в човека, следователно отхвърлянето на закона означава отхвърлянето на Божия образ. За голямо съжаление днес не само езичниците, но и голяма част от християните са отхвърлили Божия образ, като отвърлят Неговият закон. Добрата новина е, че Бог винаги е оставял едно малко общество от хора, които чрез Него са променяли историята, провъзгласявайки Божият закон.  Аз вярвам, че и днес това общество е живо, и че Бог ще извърши делото си чрез това малко общество от хора.

И така, истината е истина само когато е пречупена през Божият мироглед. Ако отворим Божието слово- Библията и погледнем още в Битие, ще видим, че войната между двете групи хора е започнала още преди хиляди години. В Битие 3 глава четем:

А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем; но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: Никак няма да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.

Тук виждаме как змията поставя под въпрос върховенството на Бога, като казва: „ Истина ли казва Бог да не ядете от всяко дърво в градината?” и след това се опитва, за съжаление успешно, да подведе Адам и Ева да ядат от забраненото дърво в градината. Това е първата карина в Библията, която противопоставя двата вида истина- тази, която е обвързана с Божият морал, и тази водена от непокорството към Бога. Коя е истинската истина? Излъга ли змията? Истината е, че наистина очите на Адам и Ева се отвориха и те започнаха да познават доброто и злото след като взеха от забраненият плод. Какъв беше проблема? Проблемът беше в това, че Адам и Ева все още не бяха възрастяли, за да имат тази опитност да разграничават доброто от злото. Това се вижда най-вече от това, че те не послушаха Бог като взеха от забраненият плод и по този начин извършиха зло. По късно, когато Бог попита Адам да не би да е ял от дървото за познаване на доброто и злото, виждаме, че Адам е гузен, той разбираше, че е извършил зло и започна да се оправдава с Ева. От това  става ясно, че  се отвориха очите на Адам и Ева, и те разпознаваха доброто от злото. Прави ли истина това, което змията им каза? Разбира се, че НЕ! И това е така, защото в тези нейни думи липсва Божият морал, Неговият закон. Бог заповяда на Адам и Ева да не ядат от забраненият плод. При покорство от тяхна страна, щеше да дойде времето, в което Адам и Ева щяха да са достатъчно зрели за да получат достъп до дървото за познаване на доброто и злото и те наистина щяха да са като Бог. Но чрез своето непокорство към Бог, те отхвърлиха Божият образ в себе си, те го изкривиха и бяха отхвърлени от Божието присъствие. По този начин те вместо да станат като Бог, не само че не станаха като Него, но и бяха отхвърлени от присъствието Му. И така, от всичко това виждаме, че истината е  истина, само когато е пречупена под Божият закон. Както казахме в началото, войната между двете групи хора продължава и днес. Днес хората отхвърлящи Бога, водени от греха на Адам и Ева продължават да се противопоставят на Бог и Неговият закон, като се опитват да прокарат своите изкривени закони, противопоставящи се на Божият закон. Но Божието Слово казва, че Неговото Царство ще завладее цялата земя, и че Неговият закон ще управлява! Как ще стане това? Това ще стане, когато Божият народ- църквата, въздигне Божият закон, така както са правили лидерите, които Бог е издигал в Стария завет, за да провъзгласят Божието върховенство. Бог обещава в Словото си, че този момент ще дойде в историята и че Неговата църква ще управлява заедно с Него. Щастлив съм, че мога да видя в живота си първите белези на това. Докато дойде този момент ще преминат поколения, но аз вярвам, че Божието слово е истинно, и че Той ще въздигне църквата си и закона Му ще управлява цялата земя. Начина това да стане е като християните се научат на покорство към Бога и на отговорност!

Д.Господинов

бутони за социални мрежи