Select Language

събота, 3 юли 2010 г.

Вечна ли е материята, или творението е преходно?


През 1979 г. учените астрономи установиха, че Слънцето губи от своята енергия и след около 100 000 години ще изчезне. Това се потвърди по-късно и от липсата на регенериране в неговата вътрешност. Този факт противоречи на еволюционната теория относно вечността на материята и потвърждава библейското учение за преходността на творението.
Откровение 21 глава 1стих: " И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха!"
 От казаното дотук можем да направим следния основен извод: Милиардите години, за които еволюционната теория говори, не могат да бъдат научно доказани. Този факт прави безсмислена цялата еволюционна доктрина относно произхода и развитието на живота.
бутони за социални мрежи