Select Language

вторник, 1 юни 2010 г.

Кой контролира пазара?

Бог е създал цялата вселена, дори небесните тела, с цел и предназначение. Това, което за хората изглежда като автономни, безличностни процеси, всъщност е управлявано от личните действия на Бога Създател. Така и в икономиката това, което изглежда като безредие и хаос, всъщност е Божият безпогрешен, съвършен план за човечеството.
Чарлс Дарвин осъществява цялостна философска революция в науката: той създава система на мислене, според която редът във вселената не е продукт на върховно предназначение, а на съчетанието на строгите, непроменими природни закони с хаоса на върховната случайност. Езическите учени най-после биват “освободени” от претенциите на християнския Бог. Неговата стратегия е основана върху използване на слабото място на християните – вярата в някаква обективна, обща за всички хора логика – и унищожаване на най-силното апологетично оръжие на християнската вяра – телеологията, или целенасочеността, във вселената.
Социалните учени и особено икономистите развиват следствията от Дарвиновото учение в обществените науки: човекът, възникнал като продукт от случайни процеси, не може да се надява, че тези процеси ще бъдат винаги благоприятни за човечеството като цяло. Следователно, той трябва да вземе съдбата си в свои ръце и, изучавайки природните и обществените закони, трябва да се противопостави на хаоса, като замести хаотичната еволюция на биологичните видове с планираната, целенасочена еволюция на осъзнатия човек.
Тъй като “човек” е доста общо понятие и е трудно да се определят “целите на човека,” езическите икономисти стигат до естественото заключение: целенасочеността на пазара, а заедно с нея и върховенството на пазара, трябва да се определя и упражнява от “колективния човек,” т.е. държавата, ръководена от планиращ елит. Този елит трябва да притежава властта да налага икономически решения на отделните индивиди, за да осигури движението на икономиката към определените от държавата цели и предназначение. Следователно, тоталната държава е единственото логично следствие, ако се приемат като верни философските презумпции на езическата обществена теория.
Библията отхвърля тезата за безличностността на пазара, а заедно с нея и нейното логическо следствие: необходимостта от държавната намеса на пазара. Бог, като всезнаещ и всемогъщ, изпълнява Своя върховен план за човечеството именно чрез икономическата свобода на децентрализираните участници на пазара: семействата. Опитите за икономическа централизация са противни на Божия план и следователно винаги ще водят до икономически кризи и хаос.
Автор: Божидар Маринов
бутони за социални мрежи