Select Language

събота, 4 февруари 2012 г.

Съпругът християнин.


Какво представлява истинският съпруг християнин?
Съпругът християнин първо трябва да реши да се запознае изцяло с библейското учение за брака и да го приложи на практика в своят дом. Да каже с разбиране „Но аз и моят дом ще служим на Господа!”
Да може да обича своята жена както Христос възлюби църквата и даде себе си за нея!
Да поеме отговорността за нейната красота!
Да не прехвърля никаква отговорност за духовното, емоционалното, физическо и финансово състояние на домът  си на родителите си, жена си, децата си, църквата или обществото!
Да поеме пред Господ цялата отговорност за семейството, което представлява пред Него и да се моли за благодатта да устои!
Да е мъж, който да не позволява децата му да се поучават, образоват и отглеждат от мъже и жени, които живеят и упорстват в непокорство пред Бог!
Да спре децата си от държавните училища и да ги образова в къщи или в благочестиво училище.
Да не отдалечава жена си от главните й задължения на майка и управител на дома! Да я постави вкъщи при децата, мястото установено от Бога за нея и да я насърчава и обича в това й призвание!
Да е мъж, който не смесва любовта към жената, която Бог изисква от него, с фалшивата „доброта”, която избягва отговорността на глава на семейството!
Да поучава жена си от Божието слово и заедно да поучават децата си!
Да работи неуморно, за да осигурява на жена си нужното облекло и прехраната на цялото семейство!
Да е мъж, отдаден сексуално само на своята жена, като се отнася към нея с разбиране и благоразумие!
Да дава тон в семейството със своето търпение, страхопочитание, достойнство, обич и вежливост!
Да благодари на Бога и Неговата милост чрез Господ Исус Христос!