Select Language

събота, 8 октомври 2011 г.

Diapers, Dishes & Dominionhttp://www.diapersfordominion.com/
http://leahslabyrinth.wordpress.com/
След години на интелектуален и морален упадък на християнството проявяващ се в бягство от отговорност за света около нас (ескейпизъм) и ограничено, мистично, лично благочестие (пиетизъм), то започна офанзива към превземане наново на изгубени територии. Появиха се Институти на библейския закон – подробно разглеждане на приложението на библейския закон в ежедневния ни живот, появи се серията „Библейски инструкции” – обхващаща теми от семейството, образованието, парите и се стигне до международните взаимоотношения. Стъпка по стъпка, християнството възвръща своите изгубени територии.
Сред всички тези сериозни представители на различните категории като банкери, политици, икономисти, държавници и т.н. една прослойка на обществото като че ли оставаше без необходимото й внимание – майки и домакини. Една млада авторка на 26 години с три деца и четвърто на път, приела предизвикателството да бъде майка и домакиня се изправя пред въпроси като: „Какъв е смисъла на това, което правим тук у дома? Какво дългосрочно влияние има това? Към какво се стремим, ако света отива към по-зле?”
Книгата на Лия Смит Памперси, чинии и господство: Как съпругите християнки могат да променят света? запълва истинската нужда на жената, която иска да разбере своята значимост в световната история. Жената чиито живот може да промени пътеката на следващите поколения и как една домакиня може да промени курса на цялата история!
Книгата в електронен вид можете да закупите онлайн тук.