Select Language

неделя, 16 октомври 2011 г.

Какво казва Библията относно дълга и кредитите?

- Дълговете дали ни въвеждат в робство?
- Кредита дълг ли е и ако е, какво казва Библията за него?
Изображение
Има много книги и курсове, които ни учат как да печелим повече и повече пари, но почти няма такива, които да ни учат как да харчим правилно. Един от проблемите, е не че печелим недостатъчно, а че харчим неразумно. Когато харчим повече, отколкото получаваме, ние изпадаме в дълг. Почти винаги думата "изпадаме" се заменя от по-деликатната "използваме". Чуйте как звучи това: Използването на дългове от хората става все по-популярно средство да се придобие нещо, за което те не могат да платят веднага цялата сума, но срещу малка и достъпна първоначална вноска, могат да придобият този предмет (стока) веднага и да го ползват. Всичко до тук е чудесно, но в това изречение не се казва цялата истина. Цялата истина е, че вие не придобивате собствеността на този предмет (стока), а само се ползвате от него, до момента, когато го изплатите напълно цялата сума в едно със съответната лихва.

Кое ви дава гаранция обаче, че вие ще получавате тези приходи за в бъдеще, през целият този период? Ако имате пълната сума в някоя друга ваша банкова сметка, тогава добре. Но ако работодателят ви не е в състояние да ви плаща от следващият месец, ако ви съкрати? Ако бизнесът ви намали рязко приходите си и излезе на "червено", поради независещи и непредвидени от вас причини? Ако си мислите, че това е просто един черен сценарий, моля погледнете ежедневните финансови новини. Това се нарича ДЪЛГ. Дългът е проблем и то особено сериозен проблем във време на глобална криза. Какво всъщност представлява дългът?! Дълг – това е парично задължение, заем, който трябва да се изплати от един човек, на друг или на организация. Дългът включва пари, дължими на компаниите за кредитни карти, банковите заеми, заеми от семейството и приятелите, заеми за покупка на лек автомобил или недвижима собственост. Ако даден заем не може да бъде върнат, този на когото се дължат пари, може да се обърне към съдия-изпълнител. Съдия-изпълнителите възстановяват парите, които хората дължат на техните клиенти. Ако не можете да изплатите дълга, те могат да ви конфискуват (законно) вещите и да ги продадат на търг, за да покрият дълга. Тук е местото да отговорим и на въпроса, кредита, дълг ли е? Да – кредитът е ДЪЛГ.
КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА ЗА ДЪЛГА?
Библията не одобрява дълговете. Тя не казва, че е грях да изпаднеш в дълг, но не насърчава ни най-малко използването им. "Не оставайте никому длъжни в нищо" (Римляни 13:8). Причината поради, която Господ не насърчава дълговете, е че така Неговите чада стават зависими не от Него, а от този, на когото дължат. "И който взема на заем е слуга на заемодавеца." (Притчи 22:7). Господ желае ние да бъдем свободни и да Му служим, а не да бъдем финансови роби на заемодателите си. Ако ти си изпаднал в дълг, една от причините е непокорството: "Но ако не слушаш гласа на Господа твоя Бог, и не внимаваш да вършиш всичките Му заповеди и повеленията Му, които днес ти заповядвам, то всички тия проклетии ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе. ... Чужденецът, който е всред тебе, ще се издига горе и по-горе над тебе; а ти ще пропадаш долу и по-долу. Той ще заема на тебе, а ти не ще заемаш на него; той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка." (Второзаконие 28:15, 43-44). Можеш да кажеш, но как така?! Аз си ходя на църква, помагам навсякъде, ходя по селата и благовествам, работя на две работи, обичам всички и им помагам с цяло сърце, но парите все не ми достигат, понеже имам нужда от неща, които ми вършат работа, вече не може без кола, трябва за бензин да обикалям, децата изтеглиха заем и трябва да им се помага, понеже са младо семейство, не купувам луксозни неща, всичко е необходимо?! А попита ли Бог в молитва преди да купиш поредното "много нужно" нещо: "Господи, моля те кажи ми, Твоята воля ли е да взема пари назаем или да изтегля кредит за това?" Или просто си преценил, че това е изключително нужно и с прекалена самоувереност в бъдещето, просто си изтеглил кредита и си го купил?! И когато дойде момента на поредната вноска и парите не достигат, понеже вече си заплатил още няколко предходни поредни вноски, тогава падаш на колене и започваш усърдно да се молиш: "Господи, моля те да промислиш, откъде да взема пари за тази вноска, не мога да се излагам, Господи, моля те не ме оставяй, помогни ми ..." Сега разбирате ли къде е непокорството? Вие просто не сте счели за необходимо да се допитате до Господа, а дори и да сте Го питали, сте се оставили на чувствата си и не сте чули гласа Му. Защото, ако Господ ви е позволил да изтеглите заем, Той ще се е погрижил и за всяка една до последната ви вноска. Ето какво Господ е обещал за всеки, който му е покорен: "Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света. И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог. Господ ще ти отвори доброто Си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му, и да благославя всичките дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш на заем." (Второзаконие 28:1-2, 12)
Изпадането в дълг е израз на прекалената ни самоувереност за в бъдещето. Ние просто решаваме със стиснати очи, че в бъдеще все някак ще се оправим. Библията не приема подобно поведение: "Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, - когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва. Вместо това, вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова." (Яков 4:13-15)
КОИ СА ФАКТОРИТЕ, КОИТО ВОДЯТ ДО ИЗПАДАНЕ В ДЪЛГОВЕ?
- липса на знание – повечето хора, не са обучени как да харчат;
- липса на планиране и дисциплина – много пъти харчим импулсивно, без да имаме план или бюджет, които да ни показват, че не надминаваме приходите си;
- угаждане – някои харчат, за да угаждат на плътските си желания;
- обстоятелства – някои задлъжняват, когато имат неочаквани спешни нужди, като болести, загуба на работа и др.
КАК ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ ДЪЛГА?
Ето няколко стъпки:
1. Осъзнайте, че сте постъпили неправилно и вземете решение в сърцето си да се освободите от дълга: "Но Даниил реши в сърцето си да не се оскверни ... А Бог направи така, че Даниил да придобие благоволение и милост ..." (Даниил 1:8-9)
2. Молете се – "Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение" (Филипяни 4:6) В 4 Царе 4:1-7 една вдовица беше под заплаха да загуби своите деца в робство в полза на кредитора й. Тогава тя помоли Елисей за помощ и Господ чрез него, преумножи и малкото, което тя имаше. Така тя освободи децата си.
3. Давайте на Господа – не си спестявайте десятъка, не се оправдавайте с това "Бог ще ми влезе в положението". Ето какво казва самият Той: "Ще краде ли човек Бога? Вие обаче, Ме крадете. Обаче думате: В какво Те крадем? В десетъците и в приносите." (Малахия 3:8). Това е правилният начин: "Почитай Господа от имота си и от първаците на всичкия доход. Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие, и линовете ти ще се преливат с ново вино." (Притчи 3:9-10)
4. НЕ ПРАВЕТЕ НОВИ ДЪЛГОВЕ – "Благоразумният предвижда злото и се укрива. А неразумните вървят напред - и страдат." (Притчи 22:3)
5. Направете си план за разходите или бюджет и го съобразете с приходите си.
6. Направете си погасителен план за всеки един дълг/кредит. Започнете с изплащането на най-малкият дълг или този с най-голяма лихва. Защото като изплатите този с най-голяма лихва, ще загубите по-малко пари или като изплатите най-малкият бързо, това ще ви насърчи и за другите. След като изплатите даден дълг, прибавете сумата, която сте давали за тази вноска, към сумата за вноската по следващия, така ще правите по-големи вноски (ако е позволено) и ще изплатите и този дълг по-бързо.
7. Обмислете вариант за печелене на допълнителни приходи.
КАК ДА ХАРЧИМ ОТ ТУК НАТАТЪК?
1. Научете се да бъдете доволен. "Не казвам това поради оскъдност; защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява." (Филипяни 4:13)
2. Уповавайте на Бог да снабдява. „Уповавай на Господа от все сърце, И не се облягай на своя разум." (Притчи 3:5). "И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? или: Какво ще пием? или: Какво ще облечем? (Защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави." (Матей 6:31-33)
3. Избягвайте пожеланието. "Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти." (Изход 20:17)
4. Не се сравнявай с други хора. Не се поддавайте на влиянието на ТВ-рекламите.
5. Нуждите трябва да се посрещат, доколкото е възможно в Тялото Христово. "Понеже не искам други да бъдат облекчени, а вие утеснени; но да има равенство, така щото вашето сегашно изобилие да запълни тяхната оскъдност, та и тяхното изобилие да послужи на вашата оскъдност; така щото да има равенство, според както е писано: "Който беше събрал много, нямаше излишък; и който беше събрал малко, не му беше оскъдно"." (II Коринтяни 8:13-15).
6. Правете си план за разходите (бюджет).
7. Търсете съвет: от брачния си партньор; от родители; от благочестиви хора; от множество съветници.
Може би, след като съм написал всичко това, си мислите, че перфектно владея всичко и никога не съм влизал в дълг?! За съжаление в много от нещата съм се провалял и доста съм грешал. Потъвал съм в незнание, докато един ден Бог докосна сърцето ми и аз познах Истината. От тогава съм взел решение да се уча от Божието Слово и да прилагам принципите заложени в Него, защото те са непоклатими, вечни и работещи безотказно. Аз вече не работя по БДС, а по НБС (Небесните Божии Стандарти) – те са валидни за всяка икономика, навсякъде по света. Както за бедните страни от Африка, така и за богатите страни от Америка, Азия и Европа.
През 2006 г. ми се наложи да прибягна към един немалък кредит за бизнеса ни с недвижими имоти – имахме намерение да построим 3 ваканционни къщи. Бях сигурен, че ще реализирам продукта, направих проучване в банките, събрах документите, банкерите ми потвърдиха, че ще одобрят и отпуснат кредита, даже с гратисен период и гъвкава схема. Бях убеден, че това е верният път. Бях с цялата папка документи в ръка, когато реших все пак да се помоля и потърсих молитвена подкрепа и от родителите ми. Отговорът на Бог – беше НЕ. Нямахме и стотинка, за един гвоздей даже и желанието ми все пак клонеше да направя крачката и да подам документите, разбирайте ме все едно исках да кажа на Бог, да размисли и ако може да си смени все пак мнението за да пасне с моето – но тогава взех твърдото решение да се ПОКОРЯ на Бог. Не след дълго разбрах, че ако бях тръгнал по моят „верен” път, скоро щях да загазя. Нито един купувач не се появи при все, че от много агенции ме уверяваха, че ще доведат. Понеже, обаче се покорих на Бог, а Той е верен и постъпи според Словото Си – благослови компанията ни, като по невероятен начин Той доведе купувач, първо за едната къща, който плати авансово 90% от цената и то без никаква гаранция, и не след дълго друг купувач, който купи в един ден останалите 2 къщи и също заплати авансови вноски. Слава на Бога за това!
Един пастор ни разказа история, как е трябвало да изтегли милионен кредит, за закупуване на сграда за църквата им, съветвал се е с топ-банкер, който е бил член на тяхната църква. Мнението на банкера след като е проучил всички условия и възможности за изплащане е било, че е абсолютно неразумно да се тегли този заем, но е казал следното: Пасторе, въпреки очевидното, ако Бог те води в това, аз заставам зад теб. Те са се молили и отговорът на Бог е бил – ДА. Изтеглили са „невъзможният” кредит и към днешна дата, църквата им притежава огромна сграда и кредитът е отдавна изплатен без никакви проблеми до последната вноска.
Както сами виждате, кредит с два противоположни отговора – веднъж ДА, втори път – НЕ.
Когато Бог каже "ДА" – Той се ангажира да ви осигури, средствата по вноските, защото "Среброто е Мое, и златото е Мое, казва Господ на Силите." (Агей 2:8), "Защото Моя е вселената и всичко що има в нея." (Псалми 50:12). Когато Бог каже "НЕ", но вие въпреки всичко направите обратното – тогава ваш е ангажимента да осигурите средствата, но без Бог. Помислете – това е безумие!
ЗАПОМНЕТЕ: Заемът не е Божието най-добро за нас. Заемът е изключение от правилото, а не правило!
Бъдете благословени и търсете винаги Божията мъдрост и се покорявайте на Божията воля.
"... тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света. И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог. ... Господ ще ти отвори доброто Си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му, и да благославя всичките дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш на заем. Господ ще те постави глава, а не опашка, та ще бъдеш само отгоре и няма да бъдеш отдолу, ако слушаш заповедите на Господа твоя Бог, които днес ти заповядвам, да ги пазиш и вършиш." (Второзаконие 28:1-2, 12-13)
Владислав Генов, Варна Статията е взета от ТУК.