Select Language

петък, 2 юли 2010 г.

На къде са обърнати сърцата ви?


Мал. 4:1 Защото, ето, иде денят, който ще гори като пещ;
И всичките горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява.
И тоя ден, който иде, ще ги изгори,
Казва Господ на Силите,
Та няма да им остави ни корен ни клонче.
Мал. 4:2 А на вас, които се боите от името Ми,
Ще изгрее Слънцето на правдата
С изцеление в крилата си;
И ще излезете и се разиграете като телци из обора.
Мал. 4:3 Ще стъпчете нечестивите;
Защото те ще бъдат пепел под стъпалата на нозете ви
В деня, който определям,
Казва Господ на Силите.
Мал. 4:4 Помнете закона на слугата ми Моисея,
Който му заповядах в Хорив за целия Израил,
Сиреч, повеленията и съдбите.
Мал. 4:5 Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия,
Преди да дойде великият и страшен ден Господен;
Мал. 4:6 И той ще обърне сърцето на бащите към чадата,
И сърцето на чадата към бащите им,
Да не би да дойда и поразя земята с проклетия.

Малахия е последната книга в Стария Завет. Ако сте посещавали петдесятна църква, може би са ви казвали, че последната глава в Стария Завет завършва с проклятие. И наистина на всички езици, на които е преведена Библията, последната дума е проклятие. Лошото в този случай, е че петдесятните пастори използват това, за да кажат, че стария завет е завет на проклятие, а новия завет е завет за благословение! Нека да видим, в какъв контекст е поставена думата проклятие? Прочетете отново 5ти и 6ти стих на Малахия!
В еврейския език се казва: „иначе ще дойда и ще поразя земята с проклятие”. Този стих не казва, че стария завет е завет на проклятие! Този стих казва следното: „Ако Бог реши да нанесе проклятие върху една нация, начина по който ще Го направи, е като обърне сърцата на бащите и децата в обратни посоки”! За съжаление днес в България, картинката е точно такава. Днес децата не признават за авторитет своите бащи, своите родители. Когато те имат проблем, те не се обръщат за съвет към своите родители, те не споделят с тях нищо! Те са по-склонни да потърсят съвет от своите „другари”, в повечето случаи те дори и не се замислят да потърсят съвет от родителите си, те просто постъпват така, както постъпват масата деца от тяхното обкръжение. Това, разбира се касае и самите родители. Тяхните сърца са обърнати в обратна посока от сърцата на техните деца. Днес родителите са заинтересовани повече от това, как да изкарат повече пари, от колкото да обърнат достатъчно внимание на възпитанието и образованието на своите деца. Днес родителите не са добри настойници на своите деца. Те бягат от отговорността си върху децата, като я прехвърлят върху държавните учереждения- ясли, детски градини, училища... След всичко това, е напълно нормално картинката в България да е тази, която виждаме! Най-лошото в цялата работа е, че картинката и в църквите е същата! Сърцата на родителите са обърнати към тях си самите, докато децата им са в ръцете на езичниците! Кой обучава децата на християните в България днес- езичниците, те са в езическите училища! През целият ден сърцата на децата са обучавани от езичниците, през целият ден сърцата на родителите нехаят за децата им. Е ... понякога през вечерта имат по половин час общение и след това бащите отиват да гледат телевизия и децата какво правят... и те гледат телевизия! На другия ден в седем часа, сърцата на децата отиват при езичниците, а сърцата на бащите отиват в техния си свят, в който няма място за техните деца! Вижте, тук говорим и за християните, не само за езичниците! Има ли някой, който още да вярва, че България е споходена от божието благословение? Какво е състоянието в България в момента? Състоянието в България се определя от последната дума в стария завет- „проклятие”! Има и добра новина за всички, на които божията благодат е разкрила тази истина- от вас зависи всичко това да бъде променено, и начина да стане това, е като обърнете сърцата си към вашите деца! Тогава и сърцата на децата ви ще бъдат обърнати към вас! Сърцата на децата ще бъдат обърнати към своите бащи и майки, когато родителите поемат отговорността да образоват и възпитават сами своите деца! Ако вие искате да има благословение за вашите семейства, за града ви, за България, вие трябва отсега да решите, че вие ще поемете отговорността за обучението и възпитанието на вашите деца! Вие не трябва да задавате въпроси като: „Законно ли е пред Цезаря сами да образоваме децата си?” Вие трябва твърдо да решите в сърцата си: Независимо какво става, не зависимо от това какво ще реши Цезаря, единственият начин да доведете благословение върху себе си и върху нещата около себе си, е да обърнете сърцата си към децата си и никога да не позволявате техните сърца да отидат при някой друг! Има една картина, която касае контрола за притежание на оръжията, снимката представлява един скелет на ръка, която е изсъхнала и държи пистолет, който е със изпразнен пълнител и под картината стои надпис „Сега вече можеш да го вземеш!” Всички амуниции са свършили, пистолетът е стрелял до последно, ръката е изсъхнала и лежи в пясъка и тогава се казва: „Едва сега, можеш да го вземеш, само през трупът ми!” В този случай, пистолета трябва да символизира децата ви! На тази снимка трябва да има вашия скелет, напълно изсъхнал, след обсолютна борба, чак тогава можете да кажете: „Сега вече можеш да вземеш децата ми!” Това трябва да бъде вашето отношение! Независимо какво предприема Цезаря, независимо какви заплахи има срещу вас, вашето становище трябва да е: „Само през моя безжизнен труп, моите деца ще принадлежат на тебе”. Това е начина да изпросите божието благословение! Ако вие сега не го решите това, вашето поколение няма да е поколението, което ще получи благословението!
Божидар Маринов

бутони за социални мрежи