Select Language

четвъртък, 29 юли 2010 г.

Историята на живота

За да имаме колело са нужни определени части, без които едно колело не може – рамка, колела, спици, верига и прочие. Но дори наличието им не е достатъчно, за да се движи колелото. Необходимо е щото всичките му части да функционират заедно в синхрон една с друга. Така е и с живите организми. За да съществуват, нужно е било във всеки един момент от своето съществуване да са разполагали със съответните условия за живот, без които иначе не биха оцелели. Именно този синхрон се явява един от основните „препъни камъни” на еволюционната теория, защото за оцеляване на различните видове е била безусловно необходима едновременна еволюция на абсолютно всички форми на живот.
Днес, след 150 години на лъжи и заблуди, болшинството съвременни учени вече признават, че животът и цялата вселена са резултат от намесата на Интелигентен Създател, а не плод на някаква случайност. Затова можем свободно и отговорно да заявим: никога не е имало еволюция, а животът и вселената са сътворени и не са възникнали от само себе си. Защото вече е напълно доказано, че само Живот може да произведе живот, а това категорично означава че наистина има Бог, Който е Вседържител, Творец на небето и на земята, на всичко видимо и невидимо.

Филмът се излъчва с любезното разрешение на Фондация "Научен креационизъм" България.