Select Language

петък, 23 април 2010 г.

Икономиката в един урок.

Тази книга е анализ на икономическите заблуди, които са толкова разпространени, че са станали почти общоприети. Днес обаче в света няма правителство, чиято икономическа политика да не е повлияна, ако не и изцяло определена, от приемането на някои от тези заблуди. Най-късият и сигурен начин да се разбере икономиката, е дисекцията на тези грешки и особено на основната грешка, от която те произлизат.
Урокът на Хазлит е, че когато анализира едно икономическо предложение, човек трябва да проследи не само непосредствените резултати, но и резултатите в дългосрочен аспект, не само първичните, но и вторичните последствия и не просто ефекта върху някоя специална група хора, но ефекта върху всеки човек. Хазлит вярва, че неуспехът да се прилага тази поука е най-честият източник на икономически грешки.
Целта на този труд е да покаже, че много от идеите, които сега минават за блестящи открития и постижения, са всъщност възкресени древни грешки - поредно доказателство на сентенцията, че тези, които не познават миналото, са обречени да го преживеят отново.
Книгата е на цена 10лв и може да бъде закупена онлайн от ТУК.
бутони за социални мрежи