Select Language

вторник, 2 февруари 2010 г.

Избрани от Бога

Ако Бог е истински Бог,
Той владее над всички неща,                        

над всички решения.
Ако Бог е истински Бог,
Той избира кой ще отиде на небето и кой няма.

Предопределението, казва авторът, не е само за калвинистите. То е за всички библейски християни. Предопределението не създава представа за капризен и зъл Бог, а рисува портрета на един любящ Бог, Който осигурява изкуплението на напълно покварени хора. В Божиите действия има загадка, но не и противоречие. Авторът изследва темата в Писанието стъпка по стъпка и оборва противниците.
Ние избираме Бога, защото Той ни е отворил очите, за да видим Неговата красота. Обичаме Го, защото Той пръв ни е възлюбил.
Книгите са достъпни  за безплатно четене в библиотеката на  Презвитерианска Реформирана Църква гр.Бургас- www.prchurch.com , също така книгата може да бъде закупена от издателство Нов Човек от ТУК