Select Language

четвъртък, 22 октомври 2009 г.

Kак се пише CV?


СV-то е Вашият първи контакт с работодателя и до голяма степен от автобиографията Ви зависи дали ще Ви поканят на интервю. Обикновено HR специалистите сканират CV-тата и им отнема не повече от 20 секунди, за да решат дали да разгледат по-детайлно документите на определен кандидат. Затова е изключително важно как ще изглежда автобиографията, с която се представяте, и каква информация ще съдържа.
Ако спазвате няколко основни правила, може да представите информацията за себе стегнато, структурирано, по убедителен начин и да предизвикате интереса на специалиста по подбор към Вашата кандидатура.
Придържайте се СV-то Ви да не е повече от две страници формат А4. Някои специалисти дори препоръчват то да не надвишава една страница А4 и това е типичното т.нар. резюме, което обикновено се изисква за високи мениджърски позиции.

Автобиографията Ви трябва да изглежда чисто и подредено, без излишна информация и фантазия. Почти сигурно е, че ще отпадне още на етап скрининг на документи, ако HR специалистът види правописни грешки в документите Ви. Затова задължително прегледайте за грешки CV-то си, преди да го изпратите.

За всяка позиция, за която кандидатствате, създавайте ново CV, като отделите време да проучите компанията и да наблегнете в автобиографията си на умения и отговорности, които са релевантни за позицията, за която кандидатствате.
Има различни формати CV-та, които може да намерите в Интернет и да стъпите на тях, за да създадете Вашата автобиография. Те са структурирани по различен начин, но съдържат следната информация:
Лични данни
Задължително е да посочите имената си и контакт за обратна връзка – имейл или телефон. Допълнителна информацията като възраст, семейно положение, националност, адрес не е задължително да присъства в документите Ви.

Трудов опит

Опишете трудовия си опит, като започнете от последната си месторабота, и продължете в хронологичен ред назад. Отбележете от кога до кога сте били на съответната длъжност, като посочвате месеца и годината. За всяка позиция опишете синтезирано, честно и позитивно Вашите основни задължения, отговорности и постижения. Ако в момента сте все още студент, отбележете образованието си на първо място преди професионалния опит, ако имате такъв.
Образование
Избройте периодите, учебните заведения и специалностите, които сте завършили, както и допълнителни квалификации, които сте придобили, в хронологичен ред от последната към първата. Ако току-що завършвате, трябва да започнете Вашето CV с тази информация.
Допълнителни умения
Посочете умения като компютърна грамотност, езици и други, като отбележите нивото, на което сте – начално, средно, високо. Ако изрично в обявата за свободната позиция не е посочено изискване за притежание на свидетелство за управление на МПС, не е задължително да отбелязвате тази информация.
Референции
Не е задължително да посочвате лица и контакти за референции, но тази информация прави добро впечатление на специалистите по подбор. Можете да посочите, че ще предоставите референции при поискване. Бъдете готови да дадете такива на следващ етап. Добре е, преди да посочите хора, които да дадат референции за Вас, да ги помолите за разрешение преди потенциалните работодатели да се свържат с тях. Ако кандидатствате за работа за първи път и нямате трудов опит, може да посочите Ваши преподаватели като референти – академичните референции са важно и печелившо начало за Вашия професионален път.

Хоби/Интереси
Включването на тази информация не е задължително и ако решите да дадете такава, направете го кратко. Избройте сфери и занимания, към които проявявате интерес. Ще направите добро впечатление, ако хобито и интересите Ви са свързани с желаната работа. Целта е да дадете повече информация за себе си, която след това да обсъдите с HR специалиста по време на интервюто.
Снимка
Ако изрично не се изисква да приложите снимка, решението дали CV-то Ви да има такава е Ваше. Снимката към автобиография носи допълнителна информация за човека и улеснява специалистите по подбор да се ориентират по-лесно в документите на различните кандидати, защото дават по-добра възможност за визуализиране. Ако решите да приложите снимка, то най-добре е тя да е паспортен формат.

Очаквано възнаграждение
Посочването на очакваното от Вас възнаграждение не е задължително и сами трябва да прецените дали да дадете такава информация на работодателя. Ако искате да ориентирате работодателя, но не и да фиксирате конкретна сума, срещу която бихте приели позицията, посочете месечното възнаграждение на последната длъжност, която сте заемали.