Select Language

вторник, 22 февруари 2011 г.

Защо четенето е важно за децата?

Винаги обясняваме на децата си, че книгите и четенето са полезни за тях, но дали някога изобщо сме се замисляли защо това е така? Какво точно получават по-големите деца от книгите? А какво получават малките деца, когато ние им четем? Четенето има ли изобщо някакво значение? Целта на тази статия е да каже Да, четенето наистина е важно и Да, има няколко солидни причини за това.Книгите помагат на децата да изграждат жизненоважни езикови умения. Четенето е важно умение, което трябва да бъде развивано у децата.  Умението да усвояваме знания по нови теми и да намираме полезна информация за всичко от здравни проблеми и защита на потребителите до по-академичните проучвания, науката и изкуствата, зависи от умението ни да четем и то интелигентно, информирано, критично, с интерес и любопитство.
Футуролозите (учените, занимаващи се с въпросите на бъдещето) бяха пророкували смъртта на писменото слово, но колкото и да е иронично, Интернет превърна четенето във все по-голяма част от живота на хората. Възможността на компютъра да обработва и анализира данни означава, че могат и се генерират безкрайни варианти на дадена информация. Тоест, ако човек не е обучен от ранна възраст да анализира и подбира информацията, която получава, рискува да не може да си изгради мнение за нещата. Интернет, сам по себе си огромен източник на нова информация и възможности за отпочиване, се основава на скромната писмена дума. За да може ефикасно да се използва мрежата и да се преценява автентичността и стойността на това, що се намира в нея, са важни както четенето, така и критичното мислене.
Колкото повече четат децата, толкова по-добри стават в четенето. Просто! Колкото по-интригуващи са нещата, които четат, толкова повече ще искат да ги четат и ще развиват умения, които ще са им нужни, за да могат да получат пълен достъп до нужната им информация като възрастни. Четенето трябва да се възприема като дейност, носеща наслада – източник на интересни и вълнуващи истории и полезна и практична фактологична информация.
Колкото повече четат малките деца, толкова повече се задълбочава техният интерес да усъвършенстват четенето си. Четенето на глас излага децата на необходимостта да следват правилна граматика и изказ. То подобрява развитието на изразителните им езикови способности и на уменията им да се изразяват устно.
Четенето на книги, списания или уебсайтове предлага на децата нов речник. Дори когато не разбират всяка нова дума, те все пак попиват нещо от съдържанието, което може да задълбочи разбирането им за въпросните думи, когато следващия път отново се срещнат с тях. Когато родителите четат на децата си на глас, децата също така чуват как правилно се произнасят думичките, които виждат изписани на страницата, дори ако не могат съвсем да ги прочетат сами.
Четенето открива нови светове и обогатява живота на детето. Четенето отваря врати – врати към фактологическа информация за всяко нещо на света – било то практично или теоретично. Предвид богатството от налични източници като Интернет, библиотеки и книжарници, ако децата могат да четат добре и гледат на четенето като на източник на информация, то тогава през остатъка от живота си те ще имат достъп до цялото знание, натрупано от човечеството, ще се докоснат до всички велики умове и идеи от миналото и настоящето. Това е направо невероятно!