Select Language

вторник, 13 юли 2010 г.

Какво казва Библията за аборта?

Библията никога не се занимава конкретно с въпроса за аборта. Въпреки това има множество учения в Писанието, които представят пределно ясно Божия възглед за аборта. Еремия 1:5 ни казва, че Бог ни познава преди да ни е образувал в утробата. Псалом 139:13-16 говори за Божията активна роля в нашето създаване и оформяне в утробата. Изход 21:22-25 описва същото наказание за човек, който причини смъртта на бебе в утробата, като наказанието за човек, който извърши убийство. Това ясно показва, че Бог смята бебето в утробата за точно толкова човек, колкото и един пораснал възрастен. За християнина абортът не е въпрос на правото на жената да избира. Той е въпрос на живот или смърт на човешко същество, направено по Божия образ (Битие 1:26-27; 9:6).
бутони за социални мрежи