Select Language

неделя, 30 май 2010 г.

Божият закон

Божият закон е откровение за Божия характер. Да отричаме задължителната същност на закона означава да възпираме разбирането на човека за това откровение за Божия характер. Посланието на благовестието на Исус Христос е това: реституцията вече е извършена. Жертвата е била принесена. Хората, които се прилепят към праведността на Христос, не могат да бъдат осъдени за бунта на Адам. Ние сме избавени от проклятието на закона, а не от задълженията на закона. Законът е средство за господство за нас: господство над нашия собствен живот (моралната област), господство над беззаконните видими действия на бунтовниците (юридическата област) и господство над създанието (областта на господството). Ако отхвърлим това чудесно средство в името на беззаконната “свобода,” в името на благодатта, тогава ние по принцип предаваме света на Сатана. Библията ни казва, че царството на Сатана постепенно бива изтласквано, че то не може да устои, че вратите на ада не могат да оцелеят. Ние не трябва да изоставяме средството за господство, Божия закон, защото да го направим означава да изоставим битката, да изоставим задачата, възложена на Божиите хора, задачата на господството.
Едно поколение винаги може да изостави своето назначение. Израел направи това незабавно след излизането си от Египет. Бог наказа цялото поколение с изключение на двама човека, Исус Навиев и Халев. Само тези двама човека препоръчаха на ръководителите на Израел да нахлуят в земята на Ханаан, че Бог е предал ханаанците в техните ръце. Другите съгледвачи, изпратени от Мойсей, се върнаха със сведения за великаните в Ханаан и сигурното поражение пред тях. Случаят е описан в книгата Числа, глава 14. Само на Исус Навиев и на Халев беше позволено от Бога да влязат в Ханаан; всички други измряха в пустинята.
Макар че едно поколение може да изостави задачата за господство, не всички от това поколение ще го направят. В крайна сметка друго поколение от християни се убеждава, че техният Бог е върховен, че Божият закон е валиден и че Божиите хора са победители, във времето и на земята. Когато това разбиране се разпространи в един народ и в някоя група в даден народ, благословенията започват отново. Хората престават да се скитат наложената от самите тях пустиня. Те се обръщат към Бога, Неговия закон и Неговата задача за господство. Започват отново разширяването на Божието царство, във времето и на земята.
Източник: Безусловна капитулация- Гари Норт
бутони за социални мрежи