Select Language

вторник, 13 април 2010 г.

Да приема ли позицията, или да изчакам по-добра оферта?


"В момента не работя. След няколко интервюта получих оферта за работа в компания, която обаче не ме устройва напълно. Да я приема ли, или да изчакам по-добро предложение?”
Този въпрос често измъчва кандидатите, които активно търсят промяна в своята кариера, но в настоящата икономическа ситуация дилемата е изключително трудна.
Офертата може да не е за мечтаната от кандидата позиция, нито срещу исканото от него възнаграждение, но, от друга страна, рискът да не получи ново предложение още дълго време е много по-голям отпреди година и половина.
Отговора на въпроса потърсихме от специалисти от компании за подбор на персонал.Ето какво съветват те:
Доц. д-р Драгомир Бояджиев,
Управител DB Interconsult
Премислете внимателно и ако компромисът е твърде голям, не го правете
Отговорът на този въпрос има дългосрочни последствия за всеки, изправен пред дилемата да приеме позиция, която не го удовлетворява напълно. Какви са плюсовете и минусите, ако приемете работа с мисълта, че търсите по-добра?
Плюсовете са, че започвате веднага, не отлагате процеса във времето и то с неизвестен край. Имате работно място, заплата, решили сте важен проблем, неща които не са без значение по време на криза.
Има и минуси. Работите с едно наум „Защо не изчаках по-добра позиция?” В зависимост от конкретната ситуация не използвате напълно знанията и уменията си, не ползвате чуждите езици, които владеете, или не получавате заплата, съответстваща на вложения труд.  С други думи, не сте напълно мотивирани и дори без да искате, това влияе върху начина ви на работа. Оказва се, че сте започнали работа с идеята да я напуснете. Затова към негативите трябва да прибавите още един: в  трудовата ви книжка и CV има още едно работно място, на което сте се задържали твърде малко. Все повече работодатели не са склонни да назначават кандидати, работили в много фирми за кратко време.
 Така че, изправени пред подобна ситуация, сложете на везните положителните и отрицателни страни. Премислете внимателно и ако компромисът е твърде голям, не го правете.
 Невена Танева
Старши консултант
Еймс Хюман Кепитал
Нарасна броят на професионалистите, които остават без работа за повече от 3 месеца

Нашите наблюдения през последната година показват, че определено нарасна броят на професионалистите с добра квалификация и опит, които остават без работа за по-дълъг период, например 3-6 месеца, което беше по-скоро изключение през годините преди икономическата криза. Обикновено в началото на периода от оставането без работа хората твърдо заявяват, че са готови да изчакат, докато намерят наистина добра възможност за себе си. С напредване на времето и възможните финансови затруднения тази мотивация се разколебава и кандидатите започват да променят критериите си за избор на работа. В тази ситуация ние, консултантите в сферата на човешките ресурси, много често получаваме този въпрос. Отговорът, разбира се, не може да бъде еднозначен.
Професионалното развитие на човек в идеалния случай трябва да бъде в прогресия. Опитните професионалисти, които са постигнали определен професионален статут, трябва още по-внимателно да планират кариерните си избори и следващи стъпки. Тук страхът и отчаянието определено не са добър съветник, но все пак решението е индивидуално и всеки има определен праг, до който може да си позволи да остане без работа.
От друга страна, самите работодатели по-скоро също не са склонни да назначават по-квалифицирани от необходимото за функцията кандидати. Въпреки възможността в настоящата пазарна ситуация да привлекат по-опитни професионалисти, отколкото биха си позволили в обичайно време, работодателите отчитат, че това не е дългосрочно доброто решение за тях и съществува голям риск да загубят тези хора много бързо в резултат на демотивация и намиране на друга възможност, която се вписва по-добре в кариерния им път. Наблюденията ни показват, че тези професионалисти наистина остават активни на пазара на труда и възприемат тази си работа като временна.
Все пак нашата препоръка към хората в такава ситуация би била да се подхожда внимателно и търпеливо като при всеки кариерен избор.
Юлияна Яначкова
Консултант "Подбор"Monday
Оценяването на предложение за работа помага да наредите собствените си приоритети

Намирането на подходяща работа в момента изисква доста усилия. Подготвяте резюмета и мотивационни писма, преглеждате обявите за работа, проучвате компаниите, свързвате се с агенции за подбор, говорите с познати и приятели за възможности за реализация, правите тестове, ходите на първи, втори, трети интервюта, не получавате обратна връзка или тя е отрицателна. Всичко това отнема време и може да е доста изтощително. Накрая получавате оферта, най-сетне можете да си отдъхнете, но това ли е, което искате?
Оценяването на предложение за работа помага да наредите собствените си приоритети. Решението може да зависи от много неща: покрива ли абсолютно минималните ви изисквания, от колко време си търсите работа, колко време можете да си позволите да сте без работа и т.н.
Отговорете си на въпроса кои са най-важните неща за вас в момента, с кои можете да направите компромис и за колко време. Доколко ви удовлетворяват предложеното заплащане, социален пакет, работната среда, възможностите за развитие, има ли стабилност, ще можете ли да работите с човека, на който е подчинена позицията ви и най-вече, какво ви харесва и какво не в това, което ще правите ежедневно? Приоритета определяте вие.
Източник: Human Capital
Моето мнение по този сложен казус е следното: Решението на този казус е строго индивидуално и зависи от това, колко време може един кандидат за работа да си позволи да остане без работа. С други думи, отговорът зависи от това, с какви спестени средства разполага безработното лице. Ако той притежава достатъчно спестени средства, за да може да си покрива месечните разходи, моето мнение, е че такъв човек би трябвало да изчака по-добра оферта, за да избегне недостатъците, произлизащи от приемането на една такава „непредпочитана” работа. Но ако финансовото положение притиска кандидата за работа (както е в 99% от случаите), аз смятам, че такъв човек трябва да приеме предложението за работа. Тук трябва да кажа, че не съм съгласен с PR специалистите с това, че един квалифициран кадър, не би бил мотивиран да извършва задълженията си при една не до толкова квалифицирана длъжност. Според мен това зависи от личностните качества на кандидата. Смятам, че след като подпишеш трудов договор с работодадел, ти се задължаваш да работиш така, все едно работиш за себе си, тоест че работника винаги трябва да бъде дълбоко мотивиран в работта си. Поне аз винаги постъпвам така, и ако аз работя една такава „непредпочитана” работа, това не би повлияло на мотивираността ми в работния процес. Остава отворен въпроса с това, че един квалифициран кадър, приел една такава „непредпочитана” работа, би продължил да си търси по-добра такава. С това съм съгласен и смятам, че тук работодателите имат своето право на преценка.


бутони за социални мрежи