Select Language

сряда, 17 февруари 2010 г.

Същност на десетопръстната система за машинопис

Основно положение на пръстите.

При десетопръстната система на писане пръстите на двете ръце се държат върху клавиатурата върху втория (среден или основен) ред клавиши, в така наречено основно положение. От клавиш [F/О] наляво се нареждат четирите пръста на лявата ръка, а от [J/Т] надясно - пръстите на дясната ръка. Палците на двете ръце се поставят върху интервалния клавиш. 

На повечето клавиатури върху клавишите [F/О] и [J/Т] има малки релефни пъпчици. Това улеснява тяхното откриване чрез напипване. 

Клавишни зони

Клавиатурата се разделя мислено на зони, като клавишите от всяка зона се натискат с един и същи пръст. Разположението на зоните и пръстите, с които се натискат клавишите от всяка зона е следното:

Писане 

През време на писане пръстите на ръцете се държат постоянно в основно положение. Само пръста, с който се натиска даден клавиш, ако е необходимо се изнася, натиска клавиша и после се връща в основно положение. 

Интервалите между думите се отбелязват чрез натискане на интервалния клавиш с палеца на едната или на другата ръка. - Ако буквата преди интервала е натисната с пръст на лявата ръка, интервал се натиска с палеца на дясната ръка и обратно.

Гледа се само текста, който се преписва или екрана на компютъра, а не ръцете на клавиатурата.