Select Language

вторник, 20 април 2010 г.

15 причини да четем книгата Битие като история

1 Причина: Един християнин, като последовател на Христос, трябва да следва Неговия пример за отношението Му към Старият завет и закона.
2 Причина: Исус очевидно смята описанието за създаването на Адам и Ева за факт, както и потопа.
3 Причина: Книгата Битие е писана като исторически документ.
4 Причина: Принцип на херменевтиката: Писанието тълкува Писанието. Целия Стар завет се отнася към Битие като към история.
5 Причина: Принцип на херменевтиката: Писанието тълкува Писанието. Новият завет приема Битие за история.
6 Причина: Възприемането на Битие като история е съвместима с други възприети божествени събития в историята.
7 Причина: Историята в Битие е необходима, за да бъдат обяснени смъртта и страданието.
8 Причина: Историята в Битие е основополагаща за благовестието.
9 Причина: Историята в Битие е необходима за сплотен и съгласуван библейски християнски светоглед.
10 Причина: Отхвърлянето на Битие като история откъсва Библията от реалния свят, като превръща християнската вяра в безсмислен „въздух под налягане“.
11 Причина: Църковните отци са приемали историческия възглед за „млада земя“ и потопа описан в Битие.
12 Причина: Реформаторите са я разбирали като история.
13 Причина: Историческият натурализъм (космически, геоложки и биологичен) е догма за атеиста, което трябва да накара всеки информиран християнин да осъзнае глупостта на това да отхвърля историческата книга Битие, тъй като ще направи услуга на атеиста.
14 Причина: Пренебрегването на историята в Битие води до ерес и вероотстъпничество.
15 Причина: Има само една „причина“ Битие да не се приеме като разбираема история: погрешните аргументи на опорочените хора, които се представят за историци или „научният“ вариант за произхода.
Цялата статия можете да прочетете в блога "Парчета разум", като натиснете ТУК.
бутони за социални мрежи