Select Language

сряда, 3 февруари 2010 г.

Уестминстърска изповед на Вярата 1647 г.


Наред с политическите, икономическите и социални предпоставки за появата си, Реформацията от XVI - XVII век е предизвикана и от силния стремеж да се възвърне първоначалната чистота и искреност на християнството. В Западна Европа основателите и сподвижниците на Реформацията възстановяват и дават гласност на богословието, което съответства на Новия завет, с убеждението, че това е възможно единствено чрез авторитета на цялото Свещено Писание.
Като резултат на тези промени в Църквата, през периода 1643-1649 г. в Лондон заседава Събранието на богословите при Уестминстърския парламент. В този своеобразен християнски парламент участвуват около 160 видни свещеници, църковни водачи и богослови от Англия и Шотландия. Събранието успява да състави няколко документа, одобрени по-късно от Парламента и станали основа за по-нататъшното развитие на Западните християнски църкви.
Предмет на настоящото издание е заключителният документ на Уестминстърското събрание - Реформаторската изповед на Християнската вяра, в нейната историческа версия, датираща от 1647 год. Тя представя най-важните и фундаментални вярвания в християнското учение, неразривно свързани с библейските текстове, на които се основават. Освен Уестминстърската (Реформаторската) изповед, изданието включва и приложенията й - Кратък и Подробен катехизис, които излагат съдържанието на християнското учение под формата на въпроси и отговори... 
Книгата е достъпна  за безплатно четене в библиотеката на  Презвитерианска Реформирана Църква гр.Бургас- www.prchurch.com , както и онлайн в Християнска Интернет Библиотека, също така може да бъде закупена от издателство Нов Човек на цена от 5.50лв от ТУК.