Select Language

понеделник, 1 февруари 2010 г.

Институти на християнската религия том 1, 2, 3 и 4.

В тази Първа Книга на Институтите Калвин разглежда първостепенния въпрос за християнската религия - познанието за Бога Създател. Без познание за Бога не можем да имаме познание за себе си, защото човекът не е автономен и не е възникнал от само себе си, а е създаден по Божия образ. Бог е необхватен за човешкия ум, защото има радикално разпределение между Създателя и Неговото създание; хората винаги остават ограничени, докато Бог е неограничен. В Своето Слово Той е дал достатъчно откровение за Себе Си, което да даде на човека спасително познание, както и да му даде надеждно, макар и не изчерпателно, познание за него самия и за света около него. Богът на Библията е едновременно един и три - онтологично Триединство - едновременно трансцендентен - издигнат над създанието и напълно абсолютен, и иманентен - присъстващ във всяка част от създанието и управляващ всеки един атом от Своето създание в съответствие със Своя върховен план. В Него няма противоречие или промяна, нито има скрити възможности, които Той още не е изследвал. Нито пък Бог има някаква нужда от Своето създание, а е самодостатъчен и напълно независим и свободен от външно влияние. Следователно, спасението е изцяло Божия действие. Хората не могат да манипулират Бога за спасение; Бог определя спасените чрез Своята благодат, и причината за тази благодат е скрита от човешкия ум. Животът на християнина трябва да бъде не изследване на Божия ум и Божията скрита наредба за света, а постоянно поклонение и благодарност пред Бога за Неговото Провидение. С това учение Калвин унищожава претенциите на падналия човек за божественост и отдава слава и заслуги на Бога и Неговия Син, Исус Христос. Това е истинското библейско учение, наследено от апостолите и от бащите на Църквата. Реформаторите не измислят нова религия; те само вярно следват наследството на Августин и на вселенските събори. Истинското наследство на Ранната Църква не е религиозната помпозност на Рим, нито ритуализираният мистицизъм на Източните църкви. Истинското наследство на Ранната Църква е възстановеното учение за абсолютното върховенство на Бога Създател и спасението в Исус Христос по благодат чрез вяра. 

Мнозина днес си представят християнството преди всичко като “морална религия”: религия, която се занимава главно с поведението на човека, въздържанието от определени страсти и действия, както и налагане на определени морализаторски правила за говорене. Да си християнин, според тях, е просто да си “добър” и “новороден.” Дълбокото познание на вярата, интелектуалните й основи, доктриналната чистота, се оставят на “професионалните” църковни служители, пастири и богослови. Християнството не е преди всичко “морална религия.” В основата си, християнството е доктринална религия с неизбежни морални следствия. Християнството е учение. То е поклонение, литургия на лично посвещение към един личностен Бог и познаване – интелектуално и духовно – на този личностен Бог. Християнството е също цялостен мироглед за вселената – сътворение, вътрешни взаимовръзки и отношения, развитие, историческа целенасоченост и край. Разбира се, християнството е също и принципи за морално поведение. Във Втората книга на своите Институти на християнската религия Жан Калвин започва да прилага вечните принципи във времето, като проследява историята на взаимоотношенията между Бога и човека. В грехопадението човекът е изпаднал от своето първоначално състояние на съвършенство. Това деяние е покварило цялото му същество, и сега човекът не е способен на нито едно добро дело, нито дори да се стреми към някакво взаимоотношение със своя Създател. С това обаче не свършва заветът между Бога и Неговите създания. Бог се намесва в историята, за да изпълни Своя план, като извършва делото на Изкупител на човечеството. Изкуплението е главното действие на Бога в историята, и Изкуплението е центърът на историята – източник, кулминация и цел на всяко историческо събитие и на целия ход на историята. Задачата на Изкупител е поета от Втората Личност от Триединството, Божият Син Исус Христос. Следователно, центърът на цялата земна история е делото на Исус Христос. Чрез Исус Христос Бог отделя Своите избрани в Своето заветно общество, Църквата.

През последните два века евангелското християнство се е поддало на измислиците на светския хуманизъм за човека като мерило за всички познавателни категории. Тази лъжа е била преведена на богословски език като „свободна воля” на човека. Време е за връщане към истинското библейско учение. Третата книга на Институтите на Жан Калвин е добро начало. Жан Калвин отказва да бъде въвличан в логиката на хуманизма, която намира за противник на истината, и не се смущава ясно да го заяви, като издигне върховенството на Божията благодат над човешката воля. В това Калвин не е сам. Той просто следва поредицата от църковни богослови, започваща от апостол Павел, продължаваща през Отците на Църквата (особено Бл. Августин) и стигаща до предшественика и съработник на Калвин в Реформацията на Църквата, Мартин Лутер. Няма разлика в идеите на Лутер и Калвин. Реформацията е възстановяване на учението на Ранната Църква, и това възстановяване се основава на една-единствена идея, централна и жизнено важна за истинското християнство: Върховенството на Бога и Неговата благодат в спасението.

Християните в България, дори когато отбелязват Деня на Реформацията, не познават учението на Реформацията, нехаят за Реформацията, а когато все пак чуят нещо от учението на Реформацията, застават открито срещу нея. Като християнско общество, което се присъединява към християнска Европа, е време да променим това отношение към нашите духовни и интелектуални корени. Личността на Жан Калвин им огромно влияние върху развитието на цяла Европа, а заедно с нея и върху останалите части на света. Християните предпочитат да вярват, че Калвин и неговото учение не са играли някаква съществена роля за промяната на историята извън живота на Църквата, с изключение на някои ограничени области в Швейцария и Централна Европа. Точно обратното е вярно - ако има човек, който да е упражнил влияние върху развитието на света, това е Калвин. И той прави това с единствена книга, писана, редактирана и усъвършенствана в продължение на повече от двадесет години - Институти на християнската религия. Четвъртият том на Институтите насочва вниманието ни към
Божиите средства, чрез които Той ни въвежда в Христовото общество - Църквата. Авторът отговаря и на въпросите как Бог пази и се грижи за човека, който принадлежи на Христовото тяло. Когато Църквата в България най-после осъзнае величието на своето минало в Реформацията, тя ще започне да осъзнава и величието на своето бъдеще в историята - победоносна Невяста, изпълнила цялата земя с Божия закон, пред която вратите на ада не могат да устоят. Но трябва да започнем първо с познаване на наследството си, духовно и интелектуално, и Институтите на Калвин са добро начало.

Книгите са достъпни  в Християнска Интернет Библиотека, и  могат да бъдат закупени от издателство Нов Човек на цена: Том1- 8,90лв; Том2- 12,90лв; Том3- 14,90лв; Том4- 14,90лв.